PL EN


2014 | 207 | 198-211
Article title

Decyzje monetarne w aspekcie odpornie optymalnych reguł instrumentalnych

Content
Title variants
EN
Monetary Decision Under the Conditions of the Robustly Optimal Instrument Rules
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyprowadzenie wzoru na odpornie optymalną regułę instrumentalną polityki pieniężnej na podstawie jednego z modeli optymalizacji mechanizmu transmisji monetarnej, uwzględniając model strukturalny przedstawiony przez Woodforda. Odpornie optymalna reguła instrumentalna jest pomocnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji monetarnych mających wpływ na zmienne makroekonomiczne, w tym również na przyszłą inflację. Jednym z rodzajów prognoz wskaźnika inflacji jest zatem prognoza inflacji uzyskana przy założeniu, że stopa procentowa będzie kształtować się zgodnie z wyprowadzoną odpornie optymalną regułą instrumentalną.
EN
The purpose of this article was the formula derivation for the robust optimal instrumental monetary policy rule based on one of the monetary transmission mechanism optimization models taking into account the structural model presented by Woodford. The robust optimal instrumental rule is a helpful tool when we make monetary policy decisions that affect macroeconomic variables, including future inflation. Thus, one of the types of inflation forecasts is the inflation forecast obtained under the assumption that the interest rate will be determined based on the derived robust optimal instrumental rule.
Year
Volume
207
Pages
198-211
Physical description
Contributors
References
  • Giannoni M.P., Woodford M. (2003a), Optimal Interest-rate Rules: I. General Theory, NBER Working Paper No. W9419, January.
  • Giannoni M.P., Woodford M. (2003b), Optimal Interest-rate Rules: II. Application, NBER Working Paper No. W9420, January.
  • Rudenbush G.D., Svensson L.E.O. (1998), Policy Rule for Inflation Targeting, Working Paper Series, National Buremu of Economic Rasearch Cambridge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5df952aa-b163-4bd5-a0d7-53f64c10c556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.