PL EN


2016 | 3(31) | 141-148
Article title

Świadomość ergonomiczna pracowników biurowych i ich pracodawców

Content
Title variants
EN
The ergonomic awareness of office workers and their employers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świadomość ergonomiczna pracowników i pracodawców odgrywa ogromną rolę na każdym stanowisku i w każdym zakładzie pracy. Praca biurowa wiąże się z występowaniem wielu zagrożeń dla zdrowia pracowników, do których powstania przyczynia się między innymi brak przestrzegania zasad ergonomii już podczas projektowania i organizacji tych stanowisk. Celem badań była analiza świadomości ergonomicznej pracowników biurowych oraz zatrudniających ich pracodawców. Podjętą problematykę opracowano na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 40 osób aktywnych zawodowo, w firmach na terenie województwa lubelskiego. Do badań wykorzystano dwa kwestionariusze ankietowe, których pytania zwracają uwagę na kilka istotnych kwestii dotyczących poziomu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie ergonomii. Badania wykazały, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach biurowych mają wiedzę na temat ergonomii dotyczącą przygotowania stanowiska do bezpiecznej pracy, ale wiedza ta jest przez nich rzadko wykorzystywana w praktyce. Pracodawcy twierdzą, że posiadają dużą wiedzę w tej dziedzinie, czego jednak nie potwierdzają opinie pracowników na temat prowadzonych szkoleń, organizacji stanowisk oraz procesu pracy.
EN
Ergonomic awareness among employees and employers is important in every institution and every workplace. Office work is associated with the occurrence of hazards for workers, which are caused by failure to obey the principles of ergonomics during designing and organisation of these workplaces. The objective of the conducted study is the analysis of ergonomic awareness among employees and employers. The scope of the problems undertaken was elaborated based on a survey conducted in a group of 40 persons working in companies from Lublin Region. The study was conducted by using two questionnaires. The questions pay particular attention to a few important issues concerning the level of ergonomic awareness. The results of the study showed that the office workers have the knowledge of ergonomics, concerning the arrangement of safety workstations, but the knowledge is seldom used in practice. The employers say that have the great knowledge of ergonomics, but it is not confirmed in the opinions of employees concerning ergonomic training, the organisation of workstations and work process.
Year
Issue
Pages
141-148
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
author
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
 • anna.pecyna@up.lublin.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Inżynierii Produkcji
References
 • Bartuzi, P., Kamińska, J. (2010). Obciążenie i dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego a poziom wiedzy pracowników o ergonomii stanowiska komputerowego. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 21–23.
 • Berkowska, A., Drzewiecka, M., Mrugalska, B. (2014). Świadomość pracodawców o istocie bezpieczeństwa pracy a poziom wypadków przy pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 71, 21–31.
 • Jóźwiak, Z. (2015). O potrzebie aktualizacji rozporządzenia – część 1. Atest, 9, 4–11.
 • Pawlak, H., Maksym, P., Pecyna, A. (2014). Analysis of awareness concerning the occupational health and safety of food sector employees. Inżynieria Rolnicza, 3(151), 129–137.
 • Pecyna, A., Pawlak, H. (2014). Zasady zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranym zakładzie przemysłu owocowo-warzywnego. W: M. Pawlak (red.). Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 5 (s. 237–247). Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 978-83-7702-877-3.
 • Romankow, J. (2015). Wyniki badań profilaktycznych pracowników biurowych – ograniczenia negatywnych skutków pracy operatorów monitorów ekranowych w okresie ostatnich 20 lat. Hygeia Public Health, 50(1), 215–218.
 • Szkutnicki, P. (2001). Przekonać załogę do zmian. Rozmowa z Piotrem Szkutnickim, dyrektorem personalnym w General Electric Power Controls Polska. Rozmawiała Halina Guryn. Personel i Zarządzanie, 15/16, 32–34.
 • Szymczak, M. (red.). (1989). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN. ISBN 8301002816.
 • Wolska, A., Najmiec, A. (2013). Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Bezpieczeństwo Pracy, 1, 16–19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e002f1d-4f34-4b0d-8869-49aae5c5b23a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.