PL EN


2014 | 187 | 74-86
Article title

Publiczne finansowanie miejskiego transportu zbiorowego w największych miastach w Polsce - analiza porównawcza

Content
Title variants
EN
Public Funding of Municipal Public Transport in the Largest Cities of Poland - Comparative Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article compares the largest cities in Poland - those inhabited by more than 300 000 people - in terms of incomes, expenses, their public transport offer and all the funds assigned by the cities to subsidize municipal public transport. There are prominent and significant differences between the cities in the amount of funds directed towards municipal public transport. Municipal public transport, a financing of public transport, cities, incomes and expenses of the cities. The differences in the involvement of the cities in the financing of municipal public transport means that the cities follow their own strategies with regards to the development of the municipal public transport systems, which is reflected in the funds allocated for subsidies.
Year
Volume
187
Pages
74-86
Physical description
Contributors
References
 • Bijak J., Kicinger A., Kapiszewski M., Śleszyński P. (współpraca): Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych. CEFMR Working Paper 2/2007, www.cefmr.pan.pl.
 • Dydkowski G., Tomanek R.: Charakterystyka transportu zbiorowego w małych i średnich miastach w Polsce. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. Wydawnictwo AE, Katowice 2005.
 • Dydkowski G., Kos B., Tomanek R.: City Logistics - The Organisation and Management of Urban Public Transport in Agglomerations. W: Common Europe Economic Dilemmas of Transport and Ecology. Warsaw School of Economics. World Economy Faculty, Warszawa 1997.
 • Komunikacja Miejska w Liczbach. Dane za 12 miesięcy 2012 roku. Warszawa, czerwiec 2012, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej.
 • Miasta w liczbach 2007-2008. GUS w Poznaniu, Warszawa 2010.
 • Miasta wojewódzkie podstawowe dane statystyczne. GUS w Poznaniu, Rok IX, Nr 18, Warszawa listopad 2009.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o samorządzie gminnym. Dz.U. z dnia 23 maja 2013, poz. 594.
 • Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskie 2012, GUS, Warszawa 2012.
 • TRANSvisions. Report on Transport Scenarios with a 20 and 40 Year Horizon. Final Report. Project funded by the European Commision - DG TREN, Co-ordinator Tetraplan A/S Copenhagen, Denmark March 2009.
 • Witryna internetowa Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.: www.khk.krakow.pl.
 • Witryna internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach: www.kzkgop.com.pl.
 • Witryny internetowe miast: www.um.warszawa.pl, www.krakow.pl, www.lodz.pl, www. wroclaw.pl, www.poznan.pl, www.gdansk.pl, www.szczecin.pl, www.bydgoszcz. pl, www.um.lublin.pl, www.katowice.eu.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e05cfde-b8dc-46ab-b7ba-ed4a51e6c143
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.