PL EN


2016 | 93-94 Kino amerykańskie | 289-295
Article title

Autorzy i gatunki kina epoki nowofalowej

Title variants
EN
The Authors and Genres of New Wave Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy trzeciego tomu „Historii kina” (2015) pod redakcją Tadeusza Lubelskiego, Iwony Sowińskiej i Rafała Syski kreślą panoramę kina epoki nowofalowej jako obszaru poetyk autorskich, a zarazem uniwersum nieustannie ewoluujących gatunków filmowych. Większość badaczy snujących w „Kinie epoki nowofalowej” refleksje o dziełach mistrzów kina z powodzeniem realizuje interpretacyjny paradygmat, zgodnie z którym „poprzez autorów wypowiada się kultura” Nawet tam, gdzie perspektywa autorska osiąga swoje granice, interpretatorzy „czytają” poszczególne gatunki przez pryzmat związanych z nimi osobowości twórczych. Relację „autorzy – gatunki” w kontekście trzeciego tomu „Historii kina” można byłoby również ująć jako opozycję „kino artystyczne – kino komercyjne”. Istotny wydaje się przy tym mający miejsce w epoce nowofalowej rozkwit kinematografii narodowych oraz pojawienie się perspektywy postkolonialnej, która z sukcesem została włączona do koncepcji tomu.
EN
The authors of the “Kino epoki nowofalowej” [“Cinema of the New Wave Era”], third volume of the “Historia kina” [“History of the Cinema”] (2015) edited by Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska and Rafał Syska draw a panorama of the New Wave era of cinema as an area of artistic poetics, and at the same time a universe of ever evolving cinema genres. Most researchers writing in this volume on the work of masters of the cinema, successfully realise the interpretative paradigm, according to which it is culture that speaks through the authors. Even there, where the author’s perspective reaches its limits, interpreters “read” particular genres through the prism of creative personalities associated with them. The “author – genre” relationship in the context of the third volume of the History of the Cinema can also be seen as an opposition between artistic and commercial cinema. What seems significant in the New Wave era is the flourishing of national cinematographies and the appearance of post-colonial perspective, which was successfully incorporated into the volume.
Keywords
Year
Pages
289-295
Physical description
Contributors
  • Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach, Uniwersytet Śląski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e1283c5-b429-43bd-8297-bd6eede13530
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.