PL EN


2013 | 12 | 187-201
Article title

La política educativa en Polonia en el ámbito de enseñanza de lenguas extranjeras y su influencia en la situación y perspectivas del español en escuelas polacas

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Foreign Language Educational Policy of Poland and its Influence on the Situation of Spanish at Polish Schools
Languages of publication
ES
Abstracts
EN
In the present article, I comment on the educational policy of Poland in the area of teaching foreign languages. One of the main focal points is to analyze that educational policy and its influence on the actual situation of teaching foreign languages, particularly concentrating on the position of Spanish language. The primary objective of this work is to present the perspectives of Spanish language in Poland. In order for the research to be complete, I presents data concerning Spanish being taught at all the levels of teaching in Poland.
Year
Volume
12
Pages
187-201
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • BRAUNEK, A. (2013), Raport powszechności nauczania języków w roku szkolnym 2011/12, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de Europa 2012, Eurydice, [on-line], http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143ES_HI.pdf – 7.10.2013.
 • DORECKA, D., DORECKI, T., SOBÓR, Z. (2012), Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego. Ramowe plany nauczania, ORE, Warszawa, [on-line]
 • http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=1995:nowe-materiay-dla-dyrektorow-szko&catid=164:wdroenie-podstawy-aktualnoci&Itemid=981 – 7.10.2013.
 • El mundo estudia español 2012, [on-line] http://www.mecd.gob.es/redele/el-mundo-estudia-espa-ol/2012.html – 4.10.2013.
 • Encyklopedia PWN, [on-line], http://encyklopedia.pwn.pl – 10.10.2013.
 • FALKOWSKA, E., TELUSIEWICZ-PACAK, A. (eds) (2013), Dzieci w Polsce. Dane, liczby, statystyki, UNICEF, Warszawa.
 • Guía para profesores españoles de Secciones Bilingües en Polonia 2013-2014, Consejería de Educación y Embajada de España en Polonia, [on--line], http://www.mecd.gob.es/polonia/dms/consejerias-exteriores/polonia/publicaciones/material-didactico/guia-prof-ssbb-polonia-2013-2014--modif-25-6-2014/guia-prof-ssbb-polonia-2013 2014%20%20modif%2025-6-2013.pdf – 10.10.2013.
 • KOMOROWSKA, H. (ed.) (2007), Nauczanie języków obcych. Polska a Europa, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, Warszawa.
 • SAWICKI, P. (2004), “Hispanismo polaco en el cambio de los milenios”, Paralelo 50, 1, pp. 44-55, [on-line], http://www.mec.es/sgci/pl/es/publicaciones/paralelo2004.pdf – 10.10.2013.
 • Szkolnictwo wyższe – 2007 – dane podstawowe (2009), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Budżetu i Finansów, Warszawa.
 • TATOJ, C. (ed.) (2008), Raport ewaluacyjny. Sekcje dwujęzyczne z językiem hiszpańskim w Polsce, CODN, Warszawa.
 • TATOJ, C. (2012), “Kształcenie tłumaczy języka hiszpańskiego w Polsce”, en: Kościałkowska-Okońska, E., Pławski, M. (eds), Rocznik Przekładoznawczy, VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 169-178.
 • ZARĘBSKA, J. (2008), Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2007/2008, Zespół ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oświaty, CODN, Warszawa.
 • ZARĘBSKA, J. (2009), Raport Powszechność Nauczania Języków Obcych w roku szkolnym 2008/2009, Pracownia Rozwoju Systemu Doskonalenia Nauczycieli, CODN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e15b1df-35f8-40b6-82e8-b3240dfd934d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.