PL EN


2011 | 1 | 90-94
Article title

Pedagogizm - wariacje wokół rozumienia kategorii

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
1
Pages
90-94
Physical description
Contributors
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu
References
  • Chmaj L. (1938). Kierunki i prądy w pedagogice współczesnej. Warszawa-Wilno: "Nasza Księgarnia".
  • Illich I. (1976). Społeczeństwo bez szkoły, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
  • Komeński J.A. (1973). Pampaedia. Wrocław: Ossolineum.
  • Kwieciński Z. (1978). Paradygmaty reform oświatowych. Szkic problematyki. Socjologia Wychowania – Acta Universi-tatis Nicolai Copernici, t. II, 1978, s. 53-62.
  • Nawroczyński B. (1994). Współczesne prądy pedagogiczne. Encyklopedia wychowania, tom I, część I, (red.) S. Łempicki, W. Gottlich, B. Suchodolski, J. Włodarski. Warszawa: „Nasza Księgarnia” s. 525-568.
  • Okoń W. (1997). Sergiusz Hessen jako człowiek i uczony; przedsłowie. W: S. Hessen Podstawy pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”, s. 11-58.
  • Rutkowski A. (1959). O trzech tendencjach burżuazyjnej teorii wychowania. Studia Pedagogiczne – tom VII. Krytyka pedagogiki burżuazyjnej, (red.) B. Suchodolski, s. 291-316.
  • Sośnicki K. (1969). Zagadnienia najogólniejszych zasad wychowania. Ruch Pedagogiczny, nr 6, s. 727-749.
  • Trzebińska E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e39f85b-0145-479d-954f-0edc3527443b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.