PL EN


2016 | 107 | 4 | 149-160
Article title

Sienkiewicz, „dar Wołodyjowskiego” i fundacja Franciszka Kochmana

Title variants
EN
Sienkiewicz, “Wołodyjowski’s Gift” and Franciszek Kochman’s Foundation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule, opartym głównie na wielotomowej edycji „Listów” Sienkiewicza, opracowanej przez Marię Bokszczanin, przypomniano historię rzeczywistą i anegdotyczną dotyczącą dwóch nagród pieniężnych, jakie pisarz otrzymał po ukończeniu „Trylogii” w 1888 roku: niewielkiej, opiewającej na 500 złotych reńskich „premii” z lwowskiej tzw. fundacji Franciszka Kochmana – z czerwca, o której dotąd biografowie Sienkiewicza mało wiedzieli, oraz tzw. daru Wołodyjowskiego, czyli kwoty 15 tys. rubli srebrem, czekającej w Warszawie na pisarza w grudniu tegoż roku. Ta druga nagroda „obrosła” badaniami i anegdotami związanymi z kilkoma nazwiskami, głównie Marii z Hołowińskich Czosnowskiej, a została najprawdopodobniej (choć pewnych dowodów nie udało się znaleźć) ufundowana głównie przez Konstantego i Ludwika Górskich, czyli warszawskie środowisko literackie i finansowe, zakłopotane drugim miejscem przyznanym Sienkiewiczowi w konkursie lwowskim im. Kochmana. Przytoczono w artykule także zebrane wiadomości o fundacji dla literatów polskich im. Franciszka Kochmana we Lwowie i nagrodzonych twórcach.
EN
The article, mainly based on multivolume edition of Henryk Sienkiewicz’s “Listy” (“Letters”) prepared by Maria Bokszczanin, recollects a real and anecdotal history of two financial rewards which the writer received after completing his “Trylogia” (“The Trilogy”) in the year 1888: the first – an insignificant one, amounting to 500 Austro-Hungarian guldens, a “bonus” from the Lviv organisation, so-called Franciszek Kochmann’s Foundation paid in June and of which Sienkiewicz biographers knew very little, and the second, referred to as “Wołodyjowski’s gift,” a sum of 15,000 rubles in silver, which awaited the writer’s arrival to Warsaw in December that year. The second reward incited research and anecdotes connected with a few figures, mainly with Maria Czosnowska of the Hołowińscy, and was most probably (since conclusive evidence was not found) founded largely by Konstanty and Ludwik Górscy, i.e. Warsaw literary and financial community, troubled by the second place given to Sienkiewicz in Kochmann competition in Lviv. The author of the article also collects pieces of information on Franciszek Kochmann’s foundation for Polish writers in Lviv and on the rewarded men of letters.
Year
Volume
107
Issue
4
Pages
149-160
Physical description
Dates
printed
2016-12-19
Contributors
  • Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e3e5e8b-2fea-4b31-acd2-d2f38034de9e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.