PL EN


2014 | 3/2014 (47) | 236 - 247
Article title

Analiza narracji w mikro- i małych organizacjach – ujęcie teoretyczne

Content
Title variants
EN
Analysis of narrative in micro and small organizations: theoretical approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje próbę wskazania narracji jako efektywnej metody na drodze badania mikro- i małych organizacji. Wychodząc od krótkiego rysu historycznego badań narratywnych oraz w zgodzie z założeniami nurtu interpretatywnego, wskazuje na współcześnie stosowane podejścia w naukach społecznych wykorzystywane w analizie narracji: wywiad, badania etnograficzne i konwersacje/dialog. W sposób szczególny akcentuje rolę języka i zwraca uwagę na konieczność analizy opartej na trzech jego dyscyplinach logicznych: syntaktyce, semantyce i pragmatyce. Całość opracowania kończy wskazanie kierunków przyszłych badań, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii mixed methods research.
EN
The paper is an attempt to present narrative analysis as an effective method in research on micro and small organizations from theoretical perspective. Beginning with a brief historical outline of narrative research and in accordance with the assumptions of interpretative mainstream, it presents most common contemporary approaches of analysis in social sciences: interviews, ethnographic research, and conversations / dialogue. It focuses on the role of the language and points out to the necessity of analysis, based on its three logical disciplines: syntactic, semantic and pragmatic. The whole paper ends with an indication of the directions of future research, with particular emphasis on the philosophy of mixed methods research.
Year
Issue
Pages
236 - 247
Physical description
Dates
published
2014-08-30
Contributors
References
 • Atkinson, P. (1990). The Ethnographic Imagination: Textual Construction of Reality. London: Routledge.
 • Berger, L.P. i Luckman, T. (1966). The Social Construction of Reality. Harmondsworth: Penguin.
 • Carlsen, A. i Pitsis, T. (2009). Experiencing hope in organizational lives. W: L.M. Roberts i J.E. Dutton (red.), Exploring Positive Identities and Organizations: Building a Theoretical and Research Foundation (s. 77–98). New York: Routledge.
 • Clandinin, D. i Connely, M. (2000). Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Clough, P. (2002). Narratives and Fictions in Educational Research. Buckingham: Open University Press.
 • Cortazzi, M. (1994). Narrative analysis. Language Teaching, 27 (03), 157–170, http://dx.doi.org/10.1017/S0261444800007801.
 • Czarniawska, B. (1997). Narrating the Organization. Chicago: University of Chicago Press.
 • Elliot, J. (2005). Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. London: Sage Publications.
 • Dameron, S. i Torset, Ch. (2014). The Discursive Construction of Strategists’ Subjectivities: Towards a Paradox Lens on Strategy. Journal of Management Studies, 51 (2), 291–319.
 • Gabryś, B.J. (2013). Metodologiczne problemy ujęcia narracyjnego w badaniach nad organizacjami. Dyskurs organizacyjny. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (s. 141–153). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kaye, B. i Jacobson, B. (1999). True tales and tall tales: The power of organizational storytelling. Training and Development, 53 (3), 44–50.
 • Kornberger, M. i Clegg, S. (2011). Strategy as performative practice: The case of Sydney 2030. Strategic Organization, 9, 136–162.
 • Labov, W. i Waletzky, J. (1997). Narrative analysis: Oral versions of personal experience. W: P. Atkinson i S. Delamont (red.), Narrative Methods, vol. 1 (s. 1–40). London: Sage Publications.
 • Lämsä, A. i Sintonen, T. (2006). A narrative approach for organizational learning in a diverse organisation. Journal of Workplace Learning, 18 (2), 106–120, http://dx.doi.org/10.1108/13665620610647818.
 • Martin, J., Feldman, S.M., Hatch, M.J. i Sitkin, S.B. (1983). The uniqueness paradox in organizational stories. Administrative Science Quarterly, 28 (3), 438–453.
 • Reissmann, C.K. (1993). Narrative Analysis. London: Sage Publications.
 • Sikes, P. i Gale, K. (2006). Narrative approaches to educational research. Pozyskano z: http://www.edu.plymouth.ac.uk/RESINED/narrative/narrative.home.htm (10.02.2014).
 • Squire, C. (2008). Experience-centred and culturally-oriented approaches to narrative. W: M. Andrews, C. Squire i M. Tamboukou (red.), Doing Narrative Research (s. 41–63). London: Sage Publications.
 • Van der Waal, K. (2009). Getting going: organizing ethnographic fieldwork. W: S. Ybema,
 • D. Yumon, H. Wels i F.H. Kamsteeg (red.), Organizational Ethnography (s. 23–39). London: Sage Publications.
 • Whitehead, J. (2009). Generating living theory and understanding in action research studies. Action Research, 7 (1), 85–99, http://dx.doi.org/10.1177/1476750308099599.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e427fd7-cd7c-4d6d-9c37-c41cb843d44d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.