PL EN


2013 | 160 | 73-82
Article title

Zróżnicowanie rynków pracy na przykładzie krajów Grupy Wyszehradzkiej

Content
Title variants
EN
Sustainability of Labour Markets in the Case Study of Visegrad Group
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Characteristics defining the potential existing a particular country's economy provide an insight of the competitive advantage of its labour market. A wide range of these features requires selecting most appropriate methods and indicators to perform this labour market analysis. Hence, the following article is aimed at investigating diversification within Visegrad Group labour markets in terms of work demand and supply, using the taxonomic method.
Year
Volume
160
Pages
73-82
Physical description
Contributors
References
  • Bosworth D., Dawkins P., Stromback T.: The Economics of the Labour Market. Longman, Harlow, Essex 1996.
  • SekułaZ.: Planowanie zatrudnienia. Oficyna Wydawnicza, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  • Wronowska G.: Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównacza. W. Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Red. D. Kopycińska. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  • Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006
  • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
  • Pawlas I.: Wykorzystanie taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga do określenia poziomu rozwoju polskiej gospodarki na tle krajów należących do Unii Europejskiej. W: Modele rozwoju gospodarczego dla Polski. Red. M. Noga, M.K. Stawicka. CeDeWu, Warszawa 2009.
  • Wojarska M., Czeszejko-Sochacka M.: Polska i jej regiony na tle europejskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. M. Klamut. AE, Wrocław 2007.
  • K. Biegun K.: Infrastruktura techniczna konkurencyjność regionów. W: Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Red. M. Klamut. AE, Wrocław 2007.
  • Jahn J.: Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w przekroju regionalnym. W: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej. Red. E. Pancer-Cybulska. UE, Wrocław 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e428520-ca27-42f4-9412-803d9fc46066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.