PL EN


2017 | 7 | 426-432
Article title

Postkolonialne obrazy we współczesnym kinie włoskim

Authors
Content
Title variants
EN
Postcolonial cinema studies. The perspective of modern Italian cinema
Languages of publication
Abstracts
EN
Aim of the study. The aim of this study is the examination of postcolonial imaginary in contemporary Italian cinema, the production of which has significantly increased. Speaking of postcolonialism , we need to first present the colonial legacy of Italy, so that we can then smoothly proceed to the postcolonial study of film with the following analysis of particular movies. Method. Analysis was based on the most important concepts of postcolonial film research. Results. Analysed movies less frequently touch on the subject of postcolonialism directly, also they consider different factors which caused the current migration tendencies, and also the creation of diasporic communities. Postcolonial film research is more frequently applied to the concept of multiculturality. Conclusions. Films under discussion represent contemporary Europe as shaped by the colonial past, which has created a lasting impact on its current state, and also through the prism of what followed it, which was migration - currently one of Europe’s major problems.
PL
Cel badań. Celem poniższej pracy jest zbadanie postkolonialnych obrazów we współczesnym kinie włoskim, których produkcja w ostatnich dwudziestu latach uległa znacznemu rozwojowi, nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Mówiąc o postkolonialiźmie w filmie, należy najpierw przedstawić kolonialne dziedzictwo Włoch, aby płynnie przejść do postkolonialnych studiów nad filmem, a co za tym idzie do analizy konkretnych tytułów filmowych. Metody badań. Przedmiotem moich badań są współczesne filmy włoskie, których tematyka pozostaje ściśle związana z postkolonializmem. Analiza została przeprowadzona na podstawie najważniejszych koncepcji postkolonialnych badań nad filmem (teoria Kobeny Mercer i Stuarta Hall, Elli Shohat i Roberta Stam oraz Laury Marks, Sandry Ponzanesi i Marguerite Waller). Wyniki badań. Analizowane filmy coraz częściej nie dotyczą bezpośrednio postkolonializmu, uwzględnia się inne niż tylko kolonialne czynniki sprawcze warunkujące dzisiejsze ruchy migracyjne oraz powstawanie wspólnot diasporycznych. Wnioski. Omawiane filmy ukazują współczesną Europę jako ukształtowaną przez kolonialną przeszłość, która wywarła trwały wpływ na teraźniejszość oraz przez pryzmat jej następstwa, jakim jest zjawisko migracji, które obecnie stanowi duży problem w Europie. Postkolonialne badania nad filmem, coraz częściej odnoszą się do pojęcia multikulturowości.
Year
Issue
7
Pages
426-432
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Ul. Joliot – Curie 15, 50-383 Wrocław , ewa.baszak@gmail.com
References
 • Amelio, G. (1996). L’America [film]. Włochy: Alia Film.
 • Amoroso, C. (2006). Cover Boy [film]. Włochy: Paco Cinematografica.
 • Ashcroft, B., Griffiths, & G., Tiffin, H. (2000). Post-Colonial Studies. The Key Concepts, London: New York.
 • Bartnicki, A., & Mantel-Niecko. J. (1987) Historia Etiopii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdansk-Łódź.
 • Bertolucci, B. (1998). Rzymska Opowieść [film]. Polska: Fiction Films.
 • Dobrogoszcz, T. (2016). Przeciw stereotypom: mimikra a hybrydyczność. Pobrane z http://rcin.org.pl/Content/59151/WA248_78875_P-I-2524_dobrogoszcz-przeciw_o.pdf.
 • Domańska, E. (2008). Badania postkolonialne, W: L. Gandhi (Red.), Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań.
 • Ferrente, A. (2006). L’Orchestra di Piazza Vittorio [film]. Włochy: Eurozoom.
 • Garrone, M. (1998). Ospiti [film]. Włochy: Archimede.
 • Gierowski, J. A. (1999). Historia Włoch, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 • Golemo, K. (Red.). (2013). Włochy wielokulturowe. Regionalizmy. Mniejszości. Migracje, Kraków.
 • Hall, S. (1997), New Ethnicities, W: S. Hall (Red.), Critical Dialogues in Cultural Studies, London.
 • Loshitzky, Y. (2010). Screening Strangers. Migration and Diaspora in Contemporary European Cinema, USA: Indiana University Press.
 • Loska, K. (2016). Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina, Kraków.
 • Mercer, K. (1988). Recoding Narratives of Race and Nation, w: Black Film, British Cinema: Papers from the ICA Conference, London.
 • Miczka, T. (2009). Kino włoskie, Gdańsk.
 • Muscardin, L. (2008). Billo il Grand Dakhaar [film]. Włochy: The Coproducers.
 • Nowicka, M. (2010). Czy teoria postkolonialna jest kobieca? Narodziny, zmierzch i rozwój postkolonializmu, ,Przegląd Socjologiczny, 3.
 • Procacci, G. (1983). Historia Włochów, Warszawa.
 • Racconti di immigrazione nel cinema del reale [Historie imigracji w prawdziwym kinie]. Pobrane z http://www.officinadellastoria.info/magazine/index.php?option=com_content&view=article&id=375:racconti-di-immigrazione-nel-cinema-del-reale-di-vincenzo-valentino&catid=50&Itemid=56.
 • Seta, V. (2006). Lettere dal Sahara [film]. Włochy: Metafilm.
 • Shohat, E., & Stam, R. (1994). Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, New York.
 • Statystyka demograficzna. Pobrane z http://demo.istat.it/str2015/index.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e4295af-b2e8-473c-a37a-91a920809748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.