PL EN


2020 | 24 | 75-82
Article title

Začátek říkání o vycházení za dne. Výklad první kapitoly staroegyptské Knihy mrtvých

Content
Title variants
EN
The beginning of the spells for going forth into the day. Interpretation of the Book of the Dead chapter 1
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
Chapter (or Spell) 1 represents an introduction to the Book of the Dead, and – similarly to the Book of the Dead as a whole – it focuses on the main topic of the textual corpus: on going forth into the day (prt m hrw), i.e. on leaving the Underworld and rising resurrected at the eastern horizon of the sky. To ensure that the person successfully passes to the blessed Afterlife, the spell both identifies him/her ritually with Osiris and serves as proof of his/her knowledge of Osirian cultic activities and ceremonies. It is probable, but still not certain, that the text of the spell was read or ritually performed during the burial. The following article presents an interpretation of the first spell of the Book of the Dead, of its context, content and illustrations, and it also represents a preview of a prepared monograph.
CS
Kapitola 1 představuje vstup do Knihy mrtvých a podobně jako celá Kniha mrtvých je zaměřena na „vycházení za dne“ (prt m hrw), tedy na vzkříšení zesnulého na východním obzoru nebes. Má člověku umožnit volný pohyb mezi sférou zásvětí a tohoto světa. Využívá k tomu nejen rituálního ztotožnění zesnulého s bohem Usirem, ale také ujištění o účasti zesnulého na usirovských kultických aktivitách a slavnostech. Je pravděpodobné, že text tohoto říkání byl přednášen v průběhu pohřebních ceremonií. Tento samostatný článek nejen předkládá novou interpretaci první kapitoly staroegyptské Knihy mrtvých, ale představuje také ukázku z nově připravované knihy, která českému čtenáři přiblíží výklad celého textového korpusu známého dnes pod názvem Kniha mrtvých.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e4f5b26-4d94-41dc-8369-7678dfc0def4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.