PL EN


2019 | 22 | 130-141
Article title

Druga wojna światowa we wspomnieniach wadowickiego Żyda

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na temat wojennych losów Jerzego Klugera, wadowickiego Żyda, syna ostatniego prezesa wadowickiej gminy żydowskiej i szkolnego przyjaciela Karola Wojtyły. Losy Klugera w latach 1939-1945, który przez Związek Sowiecki, Środkową Azję i Bliski Wschód dotarł ostatecznie do Rzymu, zostały przedstawione na szerszym tle wydarzeń II wojny światowej.
Year
Issue
22
Pages
130-141
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • Boćkowski D., Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRS (1939-1941), „Biuletyn IPN”, 2011, nr 1-2.
 • Boćkowski D., Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940-1943, Warszawa 1999.
 • Brzoza Cz., Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej, 1918-1945, Wielka Historia Polski, t. 9, Kraków 2003.
 • Cehak W., Bez retuszu. Więzień czerwonego terroru, Poznań 2012.
 • Chrobaczyński J., „nie okrył się niesławą naród polski”. Społeczne aspekty września 1939 roku, Kraków 2002.
 • Chwalba A., Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1939-1945, t. 5, Kraków 2002.
 • Drewnowski J., Cynga. Wspomnienia z łagrów Północy 1940-1944, Warszawa 1989.
 • Davies N., Szlak nadziei. Armia Andersa. Marsz przez trzy kontynenty, tłum. A. Zych i I. Zych, Warszawa 2015.
 • Dzierżanowski M., Przyjaciel Jana Pawła II: W wadowickiej klasie mieliśmy dwoch antysemitow, „Wprost”, 2014, nr 17, https://www.wprost.pl/460489/przyjaciel-jana-pawla-ii-wwadowickiej- klasie-mielismydwoch-antysemitow.html [dostęp: 28.10.2019].
 • Fryś A., Putek T., Początki Fabryki Braci Czeczowiczka w świetle zachowanych dokumentów, część 1 i 2, „Nowiny Andrychowskie”, 2014, nr 6 (282), s. 38-39 i nr 7 (283), s. 34-36.
 • Fryś A., Putek T., Rusin D., Andrychów – historia lnem tkana. W 250. rocznicę nadania praw miejskich, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2016, nr 19, s. 7-46.
 • Generał broni Władysław Anders. Wybor pism i rozkazow, red. B. Polak, Warszawa 2009.
 • Hermanowicz MIC J., Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia, Warszawa 2014.
 • Iwańska K., Dzieje i kultura Żydów w Wadowicach w latach 1864-1945, Kraków 2016.
 • Iwańska K., Rozwój osadnictwa żydowskiego w Wadowicach, „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2005, nr 9, s. 5-10.
 • Kluger J., Di Simone G., Papież i ja. O tym, jak długoletnia przyjaźń miedzy polskim Żydem i papieżem Janem Pawłem II przyczyniła się do poprawy stosunków żydowskochrześcijańskich, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2013.
 • Kubalski E., Niemcy w Krakowie. Dziennik 1.IX.1939 – 18.I.1945, Kraków-Budapeszt 2011.
 • Langer E., Jerzy Kluger, boyhood friend of Pope John Paul II, https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/jerzy-kluger-boyhood-friend-of-popejohn-paul-ii/2012/01/02/gIQAhxR2WP_story.html [dostęp: 28.10.2019].
 • Martin D., Jerzy Kluger, John Paul’s Jewish Confidant, Dies at 90, https://www.nytimes.com/2012/01/08/ world/europe/jerzy-kluger-pope-john-paul-iis-jewishconfidant-dies-at-90.html [dostęp: 28.10.2019].
 • Mierzwiński Z., Generała Władysława Andersa drogi do wolnej i niepodległej Polski, „Niepodległość i Pamięć”, 2007, t. 14, nr 2 (26), s. 105-111.
 • Nicieja S. S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1, Opole 2012.
 • Parker M., Monte Cassino. Opowieść o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, tłum. R. Bartołd, Poznań 2005.
 • Rędzioch W., Jerzy Kluger w oczach żony, „Niedziela Ogólnopolska”, 2012, nr 5, www.niedziela.pl/artykul/ 96987/nd/Jerzy-Kluger-w-oczach-zony [dostęp: 28.10.2019].
 • Sarner H., Zdobywcy Monte Cassino. Generał Anders i jego żołnierze, tłum. P. K. Domaradzki, Poznań 2006.
 • Silberklang D., Refleksje na temat losu Żydow w okupowanej Polsce 1939–1945, tłum. A. Matulewska, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1 (12), s. 113-126.
 • Studnicki G., Kto był kim w Wadowicach, Wadowice 2004.
 • Svidercoschi G. F., List do przyjaciela Żyda, tłum. E. Karpińska, Wydawnictwo M, Kraków 1995.
 • Topolski A., Biez wodki. Moje wojenne przeżycia w Rosji, Poznań 2011.
 • Trębacz Z., Antysemityzm uniwersytecki w dwudziestoleciu międzywojennym, https://www.jhi.pl/uploads/ attachment/file/1448/ZTrebacz_Antysemityzmuniwersytecki.pdf [dostęp: 28.10.2019].
 • Wańkowicz M., Bitwa o Monte Cassino, Warszawa 2009.
 • Wawer Z., Monte Cassino, Warszawa 2009.
 • Wojtaszak A., Armia Polska w ZSRR, „Zesłaniec. Pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego
 • Związku Sybiraków”, 2007, nr 37, s. 89-104.
 • https://youtube.com/JrkRiFhex4U [dostęp: 28.10.2019].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e50e9f2-058f-4b5d-b8f8-9939f60c4a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.