PL EN


2012 | 9(13) | 43-54
Article title

Systems of linear equations and reduced matrix in a linear algebra course for economics studies

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents two elements of the concept of a linear algebra lecture for economics studies. It attempts to demonstrate the significant role of ordering of the lectured content – with a focus on starting the lecture with systems of linear equations, and shows the considerable benefits of introducing the concept of the reduced row echelon form of matrix as one of the most useful concepts of linear algebra.
Year
Issue
Pages
43-54
Physical description
Contributors
References
  • Antoniewicz R., Misztal A. (2007). Matematyka dla studentów ekonomii. Wykłady z ćwiczeniami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  • Dniestrzański P. (2011). Studia ekonomiczno-matematyczne – analiza wybranych aspektów oferty edukacyjnej. Didactics of Mathematics. No. 8 (12). Publishing House of the Wroclaw University of Economics. Pp. 5-16.
  • Banaś J. (2005). Podstawy matematyki dla ekonomistów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  • Bażańska T., Nykowska M. (2004). Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych. Oficyna Wydawnicza Branta. Bydgoszcz–Warszawa.
  • Bednarski T. (2004). Elementy matematyki w naukach ekonomicznych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
  • Łyko J. (2007). O standardach kształcenia. Didactics of Mathematics. No. 4 (8). Publishing House of the Wroclaw University of Economics. Pp. 5-12.
  • Maciuk A. (2011). Wpływ standardów kształcenia na poziom nauczania matematyki w wyższych szkołach ekonomicznych. Didactics of Mathematics. No. 8 (12). Publishing House of the Wroclaw University of Economics. Pp. 81-90.
  • Piwecka-Staryszak A. (Ed.) (2004). Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekonomicznych. Publishing House of the University of Wrocław. Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e56d83c-081f-444e-a103-cf4240d62667
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.