PL EN


Journal
2019 | 2(22) | 67-78
Article title

POSTĘPOWANIE ZE ŚLADAMI KRYMINALISTYCZNYMI W PROCESIE DOWODOWYM – GŁOS JUDYKATURY

Authors
Content
Title variants
EN
PROCEEDINGS WITH FORENSIC EVIDENCE IN THE EVIDENTIAL PROCESS – THE VOICE OF JUDICATURE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the issues of shaping the correct rules of conduct in the course of detecting, disclosing and protecting forensic traces and their use in criminal evidentiary proceedings, through the prose of judicial decisions. The author has attempted to show how important the role of judicature plays in the aspect of the correct implementation of the detection process by law enforcement agencies.
Journal
Year
Issue
Pages
67-78
Physical description
References
 • Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego, Zakamycze 2003.
 • Kędzierska G., Charakterystyka śladów kryminalistycznych, w: Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, pod red. G. Kędzierskiej, W. Kędzierskiego, Szczytno 2011.
 • Kołecki H., Pojęcie i klasyfikacje śladów kryminalistycznych, „Zeszyty Naukowe ASW” 18(1977).
 • Leciak A., Recenzja książki Violetty Kwiatkowskiej-Wójcikiewicz pt. „Oględziny miejsca. Teoria i praktyka”, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 1(3)/2012.
 • Sehn J., Ślady kryminalistyczne, „Z zagadnień kryminalistyki” 1(1960).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555, z późn. zm.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1988r., I KR 174/88.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 10 czerwca 2005 r., sygn. akt II KK 332/04.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2006 r. I V KK 209/06.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 16 lipca 2009 r., V KK 20/09.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2010 r., II KK 238/11.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2002 r. II Aka 167/02.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lutego 2004 r., II AKa 419/03.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2006 r., II AKa 9/06, internetowa baza orzeczeń sądów powszechnych.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 11 stycznia 2007 r., II AKa 265/06, KZS 2007, z. 9, poz. 62.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 maja 2008 r., II AKa 13/08, KZS 2008, z. 9, poz. 41.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 kwietnia 2009 r., II AKa 69/09, LEX nr 508297.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2000 r., II AKz 448/00, II AKz 448/00, Prok. i Pr. 2001, dodatek „Orzecznictwo”, nr 4, poz. 24.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 lipca 2008 r., II AKz 226/08.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e5a387d-88f4-4ee4-81c3-2de22c09f150
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.