PL EN


2013 | 127 | 49-64
Article title

Interest Rate Risk in Nonfinancial Company

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ryzyko stopy procentowej w przedsiębiorstwie niefinansowym
Keywords
Year
Volume
127
Pages
49-64
Physical description
Contributors
References
 • Bień W. (2008): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 • Bizon-Górecka J. (2004): Koszty ryzyka w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym. Rynek terminowy, nr 24.
 • Block S., Hirt G. (1987): Foundation of Financial Management. Irwin Inc., Homewood.
 • Boczkowski A. (2011): Sposób na bogactwo czy bankructwo. Bonnier Business Polska, Warszawa.
 • Borkowski M., Hanisz R.N. (2010): Ryzyko jako nieodłączny element funkcjonowania przedsiębiorstw. In: Risk Management in Enterprises. Ed. R.N. Hanisz. Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu. Dąbrowa Górnicza.
 • Brealey R.A., Myers S.C., Allen F. (2008): Principles of Corporate Finance. The Mc- Graw Hill.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C. (2000): Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
 • Brooks R. Gup B.E. (1997): Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Bulski M. (2011): Skutki błędnych decyzji inwestycyjnych jako przyczyna kryzysu przedsiębiorstwa. "Studia Ekonomiczne", nr 77, Katowice.
 • Cichy J. (2010): Międzybankowy rynek pieniężny. In: Rynek finansowy. Ed. I. Pyka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Courtois Y., Lai G.C., Peterson P.P. (2010): Cost of Capital. In: Corporate Finance and Portfolio Management, CFA.
 • Damodaran A. (2007): Finanse korporacyjne. Helion, Gliwice.
 • Damodaran A. (2009): Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem. Wharton School Publishing - Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Warszawa.
 • Dziawgo D., Zawadzki A. (2011): Finanse przedsiębiorstwa. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Fierla A. (2008): Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Jajuga K. (2009): Teoretyczne podstawy zarządzania ryzykiem. In: Zarządzanie ryzykiem. Ed. K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K., Jajuga T. (1996): Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2001): Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. CeDeWu, Warszawa.
 • Kasiewicz S. (2000): Zarządzanie w warunkach ryzyka - strategiczna umiejętność przedsiębiorstwa. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 1.
 • Krzemińska D. (2000): Finanse przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 • Krzemińska D. (2005): Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 • Leahigh D.J. (1999): Financial Management. PWE, Warszawa.
 • Lumby S., Jones C. (2011): Corporate finance. South-Western Cengage Learning.
 • Melvin M. (2004): International Money and finance. Pearson Education, Arizona.
 • Najlepszy E. (2007): Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • Przybylska-Kapuścińska W. (2004): Instrumenty banku centralnego w ograniczaniu ryzyka w dobie kryzysu finansowego. In: Ryzyko w finansach i bankowości. Ed. B. Filipiak, M. Dylewski. Difin, Warszawa.
 • Tarczyński W., Mojsewicz M. (2001): Zarządzanie ryzkiem. PWE, Warszawa.
 • Reilly F.K., Brown K.C. (2010): An Introduction to Portfolio Management. In: Corporate Finance and Portfolio Management, CFA.
 • Rogowski W., Michalczewski A. (2005): Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. (1999): Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Ryan E. (2004): Finance and Accounting for Business. Thomson Learning, London.
 • Sierpińska M. (1995): Nadzór nad należnościami przedsiębiorstwa. Rachunkowość, nr 5.
 • Sierpińska M., Wędzki D. (1997): Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007): Metody podejmowania decyzji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smart S.B., Megginson W.L., Gitman L.J. (2004): Corporate Finance. Thomson South West.
 • Zadora H. (2010): Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Zawadzka D. (2010): Ocena wpływu polityki udzielania kredytu handlowego przez małe przedsiębiorstwa na wartość przychodów ze sprzedaży towarów i usług - w świetle wyników badań empirycznych. In: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa. Ed. J. Sobiech. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • http://www.britannica.com.
 • www.nbp.pl.
 • http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80353,5785247.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e6bdb4b-701a-4919-b49d-c7ef868f5da9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.