PL EN


2014 | 5 | 2 | 159-164
Article title

Wybrane problemy edukacji technicznej z wykorzystaniem symulacji komputerowej na przykładzie korelacji wagi pojazdów ciężarowych i użycia infrastruktury drogowej

Content
Title variants
EN
Selected problems of technical education with the use of computer simulation as an example of correlation between trucks weight and road infrastructure damage
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano przykład komputerowego wspomagania dydaktyki w zakresie kształcenia kultury technicznej w ramach przedmiotu zajęć technicznych. Program zasadniczo adresowany jest do odbiorcy z klas IV–VI szkoły podstawowej, jakkolwiek jego przeznaczenie do wykorzystania w edukacji dorosłych uczestników ruchu drogowego jest oczywiste w realiach naszego kraju. Zaproponowany w materiale program komputerowy jest odpowiedzią na zidentyfikowany problem związany z przeciążaniem samochodów ciężarowych. Znaczenie społeczne poruszanego zagadnienia jest istotne z uwagi na powszechność występowania tego zjawiska oraz wysokie koszty społeczne związane z koniecznością restytucji infrastruktury drogowej
EN
In the paper an example of computer assistance in teaching in the field of technical culture education as a part of the technical classes is presented. The program is addressed to classes IV–VI of the elementary school, however, it is obvious that in the realities of our country it is also necessary for educating adult traffic participants. Program proposed in this material is an answer to the identified problem connected with the overloaded lorries. The social importance of the touched subject is significant, due to the commonness of such phenomenon, as well as the high social costs associated with the necessity of the road infrastructure restitution.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
159-164
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Adamek I. (2000), Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków.
 • Będkowska H. (2011), Ogień zabija przyrodę – podręcznik metodyczny i scenariusze zajęć dla nauczycieli gimnazjalnych, Warszawa.
 • CAS (2013), Polskie drogi – dlaczego Polska nie radzi sobie z inwestycjami infrastrukturalnymi?, Warszawa.
 • Mitas A.W. i in. (2000), Pedagogika i informatyka, Cieszyn, ISBN 83-910722-2-3.
 • Mitas A.W. i in. (2001), Pedagogika i informatyka II, Cieszyn, ISBN 83-910722-5-8.
 • Mitas A.W. i in. (2002), Pedagogika i informatyka III, Cieszyn, ISBN 83-909518-3-5.
 • Mitas A.W. i in. (2003), Media i edukacja w aspekcie globalizacji, Cieszyn, ISBN 83-88410-19-9.
 • Mitas A.W. i in. (2004), Informatyka w edukacji i kulturze – 2004, Sosnowiec, ISBN 83-89275- 96-1.
 • Piecuch A., Furmanek W. (2013), Informatyka wspomagająca całożyciowe uczenie się, „Dydaktyka Informatyki” 8, ISSN 2083-3156.
 • Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2012 roku (2013), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Walat W., Lib W. (2012), „Edukacja – Technika – Informatyka”, Rocznik naukowy nr 4/2013, t. 2: Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rzeszów
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e710d95-9260-4825-a416-cf4edec4c36b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.