PL EN


2015 | 22 | 9-20
Article title

Oblicza kina gruzińskiego

Content
Title variants
EN
Faces of Georgian Cinema
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu jest prezentacja, na podstawie zagranicznej literatury przedmiotu, głównych postaci i najważniejszych linii rozwojowych w kinie gruzińskim od czasu jego powstania do czasów najnowszych. Jak dotąd w Polsce nie pojawiło się żadne całościowe opracowanie tego zagadnienia. Prezentowany artykuł skupia się głównie na historii kina gruzińskiego, pokazując jego specyfikę i wyjątkowość. Bliżej zaprezentowana zostanie sylwetka Tengiza Abuładzego, jednego z najwybitniejszych gruzińskich reżyserów. Niniejszy tekst nie pretenduje do całościowego zaprezentowania panoramy kina gruzińskiego, ale do nakreślenia najważniejszych jego elementów. Pełna prezentacja dorobku kina gruzińskiego wymaga jeszcze licznych studiów.
EN
The purpose of this paper is to present, on the basis of foreign literature, the main characters and the main lines of development in the georgian cinema since its inception to the present time. So far, in Poland there are no comprehensive development of this issue. The presented text focuses mainly on the history of georgian cinema, showing the specificity and uniqueness. Closer to present is silhouette of Tengiz Abuladze, one of the greatest georgian directors. This text does not pretend to present a comprehensive panorama of the georgian cinema, but to outline the most important components. Full presentation of the georgian cinema still requires numerous studies.
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • Ałajew I., Мольба и покаяние Тенгиза Абуладзе http://m.ritmeurasia.org/news--2014-02-28--molba-i-pokajanie-tengizaabuladze-11574 (dostęp 8.10.2015).
 • Bogomowłow J., Kino gruzińskie - stosunek do rzeczywistości, w: „Film na świecie” nr 10, 1979.
 • Chyb M., Kino po ostrzale, w: „Film” nr 3, 1999.
 • Dulgheru E., Serge Parajanov and Tengiz Abuladze: two Models of Anticommunist Testimony through Cinema in Soviet Georgia, w: “International Journal of Orthodox Theology”, 2014, http://orthodoxtheology.com/media/PDF/IJOT3.2014/Dulgheru.pdf (dostęp 8.10.2015).
 • Horoszczak A., Mądrość współczesnej bajki, w: „Kultura Filmowa” nr 6, 1973.
 • Markow M., Мольба Тенгиза Абуладзе, http://www.filmz.ru/pub/2/20250_1.htm (dostęp 8.10.2015).
 • Menashe L., Moscow Believes in Tears: Russians and Their Moviess, Waszyngton 2010.
 • Mikaberidze A., History of the Georgian Cinema, http://rustaveli.tripod.com/cinema.html (dostęp 8.10.2015).
 • Nikulenkowa N., Грузинский Кинемотограф.Абуладзе, http://nnikulen.livejournal.com/ (dostęp 8.10.2015).
 • Ochiauri L., Georgian Cinema before and after Independence, http://www.kinokultura.com/specials/12/ochiauri-independence.shtml (dostęp 8.10.2015).
 • Oleksiewicz M., Liryzm na ulicy, w: „Film” nr 43, 1959.
 • Rollberg P., Historical Dictionary of Russian and Soviet Cinema, Lanham 2009, s. 274.
 • Wojnicka J., Przypowieści Tengiza Abuładze, http://ekrany.hekko24.pl/images/18_abuladze.pdf (dostęp 8.10.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e71d916-c284-4f78-97b1-fb8b9280418b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.