PL EN


2017 | Tom 14 | 233-249
Article title

Uzależnienia od zabiegów medycyny estetycznej

Content
Title variants
EN
Addiction to medical aesthetic procedures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Today’s media disseminate a narcissistic cultivation of beauty and promote a focus mainly on appearance and satisfaction from its improvement. The human body assumes a form in the media that is often impossible to achieve without surgical intervention. When people are in frequent contact with a utopian vision of the perfect body, this can lead to many disorders in both social functioning and self-perception. In extreme cases, striving to preserve beauty and youth may lead to an addiction to aesthetic medicine treatments. It is an increasingly common phenomenon. People who are addicted to treatments improving their beauty or changing their body shapes are not aware of the problem that affects them. They lose their rational judgement and their assessment is far from the opinions of people around them and socially accepted norms. All signs of concern from others are perceived as an attack on their independence and this further deepens their sense of loneliness and isolation from society. With time, undergoing further beautifying procedures becomes the only way they know to achieve a momen-tary sense of happiness.
Year
Volume
Pages
233-249
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie, Warszawa, jolusia@gmx.de
References
 • Aleksandrowicz J., Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
 • Ankiel M., Kuczyńska A., Wyznaczniki satysfakcji klientów korzystających z usług medycyny estetycznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 330.
 • Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 1995.
 • Babiker G., Arnold L., Autoagresja. Mowa zranionego ciała, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002.
 • Bętkowska-Korpała B., Uzależnienia w praktyce klinicznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2009.
 • Chojnacka M., Karczewski T., Samouszkodzenia, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Kalisz 2003.
 • Dudek K. J., Popkulturowe narracje o pięknie, „Kultura Popularna” 2012, nr 4(34).
 • Encyklopedia popularna PWN, red. R. Marcinkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 • Furmanek W., Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwanie dla edukacji, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2010, nr 1.
 • Gierowski J. K., Lew-Starowicz Z., Mellibruda J., Psychopatologia zjawisk społecznych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Hostyński L., Wartości w świecie konsumpcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 • Johnson S. M., Humanizowanie narcystycznego stylu, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1993.
 • Kapler L., Granice terapii uzależnienia i psychoterapii, „Świat Problemów” 2001, nr 11.
 • Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer-Verlag, New York 1984.
 • Lowen A., Narcyzm – zaprzeczenie prawdziwemu Ja, Centrum Pracy Ciałem, Koszalin 2013.
 • Nanowska-Ryczko K., Zespół dziecka maltretowanego – skutki wtórne. Studium przypadku, Novea Res, Gdynia 2013.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Stachowski R., Dobroczyński B., Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, red. J. Strelau, D. Doliński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001.
 • Zalewska-Janowska A., Dysmorfofobia – „uzależnienie” od zabiegów estetycznych, „Medycyna i Pasje” 2010, nr 3.
 • Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Teorie emocji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • CBOS, Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego wyglądu?, https://www.cbos.pl/SPISKOM. POL/2017/K_104_17.PDF (dostęp: 5.12.2017).
 • Lipczyński A., Psychodermatologia – stan psychiczny a schorzenia dermatologiczne, http://www.psychiatria.pl/artykul/psychodermatologia-stan-psychiczny-a-schorzenia-dermatologiczne/834 (dostęp: 23.11.2017).
 • Najpopularniejsze zabiegi w medycynie estetycznej (wyniki ankiety), http://beautyinspiration.pl/najpopularniejsze-zabiegi-medycynie-estetycznej-wyniki-ankiety/ (dostęp: 5.12.2017).
 • Poznaj badanie popularności medycyny estetycznej w Polsce – wrzesień 2017, https://dermaestetic.pl/medycyna-estetyczna/poznaj-badanie-popularnosci-medycyny-estetycznej-polsce-wrzesien-2017/ (dostęp: 19.12.2017).
 • Respondek M., Dysmorfofobia, czyli lęk przed brzydotą, http://www.psychiatria.pl/ artykul/dysmorfofobia-czyli-lek-przed-brzydota/13818 (dostęp: 16.12.2017).
 • Uzależnienia behawioralne – czym są i skąd się biorą?, http://www.swiatproblemow.pl/ uzaleznienia-behawioralne-czym-sa-i-skad-sie-biora/ (dostęp: 5.12.2017).
 • Zabieg medycyny estetycznej? Chętnie, ale na kredyt, http://businessjournal.pl/zabieg-medycyny-estetycznej-chetnie-kredyt/ (dostęp: 5.12.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e79bfca-5f96-4ed2-a178-af31e13b2569
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.