PL EN


2020 | 8 | 51-62
Article title

Społeczne konsekwencje walki informacyjnej. Wybrane problemy

Content
Title variants
EN
Social consequences of the information struggle. Selected problems
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powszechna informatyzacja rozrasta się w niezwykle dynamicznym tempie. Dotyczy to rozbudowy sieci informacyjnych i systematycznie zwiększanej informatyzacji naszych domów, życia rodzinnego i społecznego. Rośnie liczba dyskusji wokół coraz łatwiej dostępnych informacji. Nie ulega wątpliwości, że powszechna informatyzacja naszego życia jest w dużym stopniu zjawiskiem jakościowo nowym. Znacząca część społeczeństwa nie jest przygotowana na zagrożenia, które wraz z nią pojawiły się, tj.: walka informacyjna, manipulacja informacją czy cyberterroryzm. Powstaje, zatem uzasadnione pytanie o ocenę rzeczywistej skali związanej z głębokością zmian jakościowych, jakie wprowadza ona w życie społeczne. W artykule przedstawiono kilka problemów dotyczących zagrożeń świadomego zaburzania prawidłowego przepływu informacji w społeczeństwie i jego wpływu na zmiany w postępowaniu ludzi i ich zachowania społeczne. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem technologii informacyjnych powstają coraz nowsze.
EN
Universal computerization is growing at an extremely dynamic pace. This applies to the development of information networks and systematically increased computerization of our home, family and social life. There is a growing number of discussions around increasingly accessible information. There is no doubt that the widespread computerization of our lives is largely a qualitatively new phenomenon. A significant part of the society is not prepared for the threats that have arisen with it, such as information struggle, information manipulation and cyber terrorism. Therefore, a justified question arises about the assessment of the real scale related to the depth of qualitative changes that it introduces into social life now and in the coming years. Historical experience shows that permanent social changes can not always be easily distinguished from the often spectacular, but as it turns out transient fascination with technological innovations. This text is an attempt to ask a few more detailed questions about the significance and impact of information warfare on changes in people's behavior and social behavior.
Year
Issue
8
Pages
51-62
Physical description
Dates
published
2020
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2543-6961
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e7a4d5d-f1eb-4914-8de3-e3ba14d691b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.