PL EN


Journal
2019 | 53/1 | 129-142
Article title

B1 I CO DALEJ? O KONIECZNOŚCI PRZYGOTOWANIA PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA CELÓW AKADEMICKICH

Content
Title variants
EN
B1 and what next? On the necessity of developing the program of teaching Polish as a foreign language for academic purposes
Conference
Ocenianie formalne
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
For the past several years we have been observing a substantial growth of interest in studies in Poland among foreign students, partic-ular those from the East. The required level of language proficiency for Polish universities is B1 which is not difficult to achieve in a year. It is, however, by no means sufficient to participate in university classes, to follow academic discourse, to write papers or prepare for exams. This article presents the results of a research study conducted among academic lecturers and Polish language instructors teaching preparatory classes on the lacks and needs of foreign students. It also presents core demands regarding teaching Polish as a foreign language for academic purposes.
Journal
Year
Volume
Pages
129-142
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
 • Babbie E. (2013), Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bajor E., Madej E. (2012), Wśród ludzi i ich spraw. Łódź: Dentonet.
 • Bańko M. (red.) (2013), Polszczyzna na co dzień. Warszawa: PWN.
 • Ciesielska-Musameh R., Guziuk-Świca B., Przechodzka G. (2018), Z polskim w świat. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018), Strasbourg: Council of Europe. Online: https://rm.coe.int/cefr-compani on-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 [DW 27.07.2019]
 • Dąbrowska A., Miodunka W., Pawłowski A. (2012), Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • Dąbrowska A. (2004), Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego (w) Seretny A., Martyniuk W., Lipińska E. (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Kraków: Universitas, str. 105-136.
 • Dąbrowska A., Pasieka M. (2005), Koncepcja przewodnika po trudnych miejscach polszczyzny, czyli leksykonu przeznaczonego dla cudzoziemców (w) „Poradnik Językowy”, nr 5, str. 22-32.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (2003), Warszawa: Wydawnictwa CODN.
 • Gałat E. (2018), Anatomia, język specjalistyczny. Skrypt dla obcokrajowców na poziomie A2+/B1. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Izdebska-Długosz D. (2014), Specyficzne problemy nauczania języka polskiego jako obcego w środowisku ukraińskojęzycznym (w) Gonigroszek D. (red.), Języki obce i kultura: nowe konteksty edukacyjne. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, str. 315-323.
 • Janowska I. (2017), Mediacja i działania mediacyjne w dydaktyce języków obcych (w) „Języki Obce w Szkole”, nr 3, str. 80-86. Online: http://jows.pl/sites/ default/files/jows-3-2017_iwonajanowska.pdf [DW 27.07.2019]
 • Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.) (2016), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 • Kaźmierczak J., Gosztowt I. (2012), Podstawy cytologii i genetyki, podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Krawczuk A. (2008), Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nau-czania Ukraińców sprawności pisania (w) Seretny A., Lipińska E. (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Kraków: Universitas, str. 129-140.
 • Kugiel-Abuhasna I. (2017), Wybraliśmy ekonomię. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 • Lipińska E., Dąmbska E.G. (2016), Pisać jak z nut. Kraków: Universitas.
 • Martyniuk W. (2018), Działania i strategie mediacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w) Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia, Międzynarodowa Konferencja Akademicka w Seulu, str. 91-102.
 • Mędak S. (2014), Co z czym? Kraków: Universitas.
 • Miodunka W.T. i in. (2018), Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Online: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us. edu.pl/files/nauczanie_i_promocja_jezyka_polskiego_w_swiecie_intera ktywny_pdf [DW 27.07.2019]
 • Mosiołek-Kłosińska K. (red.) (2014), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Podsiadło J., Lechowicz J. (2004), Chcę studiować medycynę. Łódź: Wydawnictwo WING.
 • Pyzik J. (2018), Przygoda z gramatyką. Kraków: Universitas.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z 5 czerwca 2018 w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Online: http:// pra-wo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001125/O/D201 81125.pdf [DW 27.07.2019]
 • Seretny A. (2016), Słownictwo polskie w ćwiczeniach dla obcokrajowców. Kraków: Prolog.
 • Tambor A. (2018), (Nie)codzienny język polski. Katowice: Wydawnictwo Gnome.
 • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A. (2010), Metodologia badań w glotto-dydaktyce. Wprowadzenie. Kraków: Avalon.
 • Wróbel D., Zielińska A., Rudziński G. (2014), Matematyka po polsku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e7f1258-37bc-41f2-916a-19690bd9ed5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.