PL EN


2007 | 07 | 155-170
Article title

Planowana obwodnica Szadku na tle układu drogowego miasta

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Szadek planned bypass road on the background of the road system of the city
Keywords
Year
Issue
07
Pages
155-170
Physical description
Contributors
  • Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
References
  • Analiza obwodnic miejscowo ci wytypowanych w Planie zagospodarowaniaprzestrzennego województwa łódzkiego, jako propozycje zada do realizacjiponadlokalnych, celów publicznych na układzie dróg wojewódzkich w aspekciespełnienia warunków technicznych oraz uwarunkowa funkcjonalnoprzestrzennych,Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łód ,2005 (materiały niepublikowane).
  • Grzywacz W., Infrastruktura transportu, Warszawa 1982.
  • Karst Z., Drogi kołowe w Polsce jako element infrastruktury drogowej, Wrocław 1990.
  • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
  • Paczkowski K., Infrastruktura drogowa gminy Szadek – analiza geograficzna, pracamagisterska wykonana w Katedrze Zagospodarowania rodowiska i PolitykiPrzestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2007.
  • Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miastaSzadek, Łód –Szadek 2002.
  • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., DzU 2000 nr 71, poz. 1126 z pó niejszymi zmianami.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e8fd188-5b19-490e-83a9-10b17a1c72bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.