PL EN


2009 | 58 | 4 | 71-93
Article title

Social Contract – Assumptions and Realisation. The case of Łódź

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
One of the basic tools used in social work in the majority of European countries is the social contract. It is an agreement between the social worker and the individual client (or family) which precisely stipulates mutual obligations, requirements, rights and responsibilities of both sides. The contract is intended to be an effective method of diagnosing client’s problems and to mobilize both sides to more intensive efforts to enable a client to have more personal control. However, in the everyday practice of social work and its legal and institutional context, there are various constraints and barriers that may lead to distortion of the assumptions of a contract. It happens that the contract serves social workers and their clients as an instrument to realize interests and goals different from the intended. In this article, ways to implement the social contract in Poland are suggested, along with conditions and limitations.
Year
Volume
58
Issue
4
Pages
71-93
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • University of Lodz
 • University of Lodz
References
 • Compton B.R., Galaway B. [1993], Social work process, Wadworth Publishing Company, Belmont California.
 • Garvin Ch. D., Seabury B. [1996], Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Interart, Warszawa.
 • Golczyńska-Grondas A. [1998], Działania instytucji społecznych, [w:] Warzywoda -Kruszyńska W. (red.) Żyć i pracować w enklawach biedy, Wydawnictwo IS UŁ, Łódź.
 • Golczyńska-Grondas A. [2006], Wyjątkowość każdej sytuacji życiowej a proces pomocowy, [w:] Golczyńska-Grondas A., Dunajew-Tarnowska Ł. (red.) Metoda biograficzna w doradztwie zawodowym i pracy socjalnej, ŁTN, Łódź.
 • Golczyńska-Grondas A., Kretek-Kamińska A. [2007], Kontrakt jako narzędzie pracy socjalnej, [w:] Czy jesteśmy skuteczni? Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej, Wydawnictwo HOBO, Łódź.
 • Krzyszkowski J. [2005], Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź,
 • Lutyńska K. [1998], Działania pozorne [w:] Encyklopedia Socjologii T.1, Oficyna Naukowa, Warszawa
 • Lutyński J. [1990], Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa. PIW, Warszawa.
 • Seabury B. A. [1993], Negotiating sound contracts with clients, [w:] Compton B.R., Galaway B. Social work process, Wadworth Publishing Company, Belmont California.
 • Trawkowska D. [2009], Działania pozorne w pomocy społecznej – przejawy – mechanizmy – skutki, Przegląd Socjologiczny tom LVIII/1
 • Włoch A., Domaradzki P. [2005], Kontrakt socjalny. Przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, Praca Socjalna nr 3/2005
 • Ustawa o pomocy społecznej – Dziennik Ustaw 2004.64.593
 • Warzywoda-Kruszyńska W. [2008], Dzieci żyjące w biedzie – dzieci krzywdzone, [w:] Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka Nr 2(23) Systemowa pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw, krzywdzenia i zaniedbywania
 • Warzywoda-Kruszyńska W. [2003a], Bieda poza granicami wielkiego miasta – kontynuacja i rozwinięcie wcześniejszych badań łódzkich nad biedą i pomocą społeczną, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J. (red.) Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta. WydawnictwoIS UŁ, Łódź
 • Warzywoda Kruszyńska W. [2003b], Władze lokalne w gminach województwa łódzkiego wobec problemu biedy, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W., Grotowska-Leder J., Krzyszkowski J. (red.) Lokalna polityka wobec biedy. Bieda poza granicami wielkiego miasta. Wydawnictwo IS UŁ, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e9f089e-92a6-4062-bf26-6541ac8eb768
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.