PL EN


2018 | 4 | 177-187
Article title

Kształtowanie kompetencji i postaw obywatelskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Developing Competences and Civic Attitudes among Territorial Defence Personnel
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents aspects of competence preparation of Territorial Defence Force (TDF) soldiers to perform tasks in accordance with their intent – albeit due to the vastness of the subject matter it only partially explores this topic. Additionally, this article indicates rather important aspects of forming soldiers’ personalities and in consequence also their attitudes (civic, patriotic, national defence-oriented etc.) which combine to form their professionalpersonal characteristics. Currently, Territorial Defence Force is in the centre of attention of all those who are responsible for implementation and finalization of the forming process of this new type of Armed Forces of the Republic of Poland
References
  • Horyń W. (2009), Ciągłość i zmiana w kształceniu i doskonaleniu zawodowym oficerów wojsk lądowych na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. ITeE – PIB Radom, Wrocław – Radom.
  • Horyń W., Klupa K., Wełyczko L. (red.) (2010), Edukacja w Siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, Wyd. WSOWL, Wrocław.
  • Jakubczak R. (2016), Współczesne wojska obrony terytorialnej, wyd. Bellona, Warszawa.
  • Kunikowski J. (w:) R. Kalinowski, J. Kunikowski oraz L. Wyszczelski (red. n.) (2006), Wychowanie patriotyczno-obronne. Tradycje i współczesność, Akademia Podlaska, Siedlce.
  • Pieczywok A., Wełyczko L. (2008), Profesjonalizm zawodowy nauczyciela akademickiego w kontekście realizacji procesu dydaktycznego, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław.
  • Okoń W. (1984), Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
  • Stoch B. (1990), Słownik szkolny. Terminy i pojęcia historyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  • Ścibiorek Z. (red.) (2017), Podsystem militarny w przygotowaniach obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  • Wojska Obrony Terytorialnej w operacji – DD-3.40, Ministerstwo Obrony Narodowej – Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Warszawa 2018, DWOT1/2018
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5e9fef52-2069-495f-99eb-ba1e184249f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.