PL EN


2013 | 2(34) | 15-40
Article title

Zmiany struktury inwestycji dokonywanychna Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawiew latach 1992-2010

Content
Title variants
EN
Changes in investment structure at the Warsaw Stock Exchange (in the years 1992-2010)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji zmian kierunków inwestycji dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz powiązania ich z kształtowaniem się indeksu WIG.
EN
This article attempts to identify the diversion of the investments made on the Stock Exchange in Warsaw and relates them to the development of the WIG index. Subjective and objective changes of an entity were determined and referred to in the article as investors’ activity. The connection between investors’ activity and the WIG index was measured with the method of least squares and regression analysis. The additional aim of the article is to present the possibilities given by the statistical methods related to the reduction of too many variables and the assessment of their actual connections.
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaim. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
References
 • Biuletyn Miesięczny GPW, www.gpw.pl/biuletyn_miesieczny [23.08.2012].
 • Dąbkowski J., O problemie redukcji wymiarów (dla niestatystyków), Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2000.
 • Ekonometria współczesna, red. nauk. M. Osińska, wyd. 1, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 • Górecki B.R., Ekonometria. Podstawy teorii i praktyki, Wyd. Key Text, Warszawa 2010.
 • Inwestorzy w obrotach giełdowych w latach 2004-2010 – podsumowanie badania, Wyd. GPW w Warszawie, www.gpw.pl/analizy [25.09.2012].
 • Inwestorzy w obrotach giełdowych w latach 2004-2011, www.gpw.pl/analizy [25.09.2012].
 • Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydanie trzecie, zmienione, WN PWN SA, Warszawa 2011.
 • Niederman D., Wizjonerzy, sceptycy, łowcy okazji. Profile psychologiczne inwestorów giełdowych (przeł. W. Madej), Biblioteka Gazety Giełdy Parkiet, Warszawa 2009.
 • Orłowski K., Zastosowanie pakietu Statistica w analizie wyników badań społecznych, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2001.
 • Podsumowanie miesiąca GPW, static.gpw.pl/pub/files/PDF/podsumowanie_miesiaca/ [20.08.2012].
 • Quick J.M., Analiza statystyczna w środowisku R dla początkujących, Wyd. HELION, Gliwice 2012.
 • Regulamin Giełdy, www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/regulamin_gpw.pdf [9.06.2012].
 • Roczniki Giełdowe 1997-2011, www.gpw.pl/roczniki_gieldowe [15.01.2010, 20.07.2012].
 • Roczniki Statystyki Giełdowej 1992-1996, www.gpw.pl/roczniki_gieldowe [15.01.2010, 20.07.2012].
 • STATISTICA PL dla Windows (Tom III): Statystyki II, Wyd. StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 1997.
 • Szczegółowe zasady obrotu giełdowego, www.gpw.pl/pub/files/PDF/regulacje/szog_gpw.pdf [9.06.2012].
 • Tarczyński W., Kunasz M., Rynek kapitałowy – co inwestor wiedzieć powinien, Wyd. ZARR SA. Szczecin 2002.
 • Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych – dane zagregowane 1996-2011, www.gpw.pl/analizy [25.09.2012].
 • www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/1 [10.06.2012].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ea87ae8-8c8f-49d3-a1e0-e994aed7d12f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.