PL EN


Journal
2015 | 1(132) | 47–59
Article title

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany

Title variants
EN
Elementary school teachers and their readiness to change
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione doświadczenia nauczycieli, związane z wprowadzaniem innowacji edukacyjnych w procesie dokonywania zmian postaw i stylu pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Zagadnienie przedstawiono na przykładzie analizy badania przeprowadzonego w schemacie eksperymentalnym w latach 2012–2013 w klasach trzecich szkół podstawowych. Eksperyment dotyczył testowania środka dydaktycznego Gramy w piktogramy, który powstał w celu wspierania rozwoju umiejętności matematycznych uczniów. Jednym z problemów badawczych było założenie o zmianie poglądów nauczycieli na trzech wymiarach: „pesymizm edukacyjny”, „formalizm edukacyjny”, „promowanie samodzielności” pod wpływem doświadczeń zdobytych podczas testowania produktu. Do analizy wyników zastosowano model statystyczny IRT oraz wielopoziomową regresję. Wyniki wskazują na istotną statystycznie zmianę w poglądach edukacyjnych nauczycieli: zmniejszenie poziomu pesymizmu i formalizmu edukacyjnego oraz wzrost w wymiarze promowania samodzielności.
EN
The article describes the debate on the teacher’s role in the dynamic reality of the Polish education system and the impact of individual experience in the uptake of innovation to professional change. In the first part, teacher awareness concerning the necessary changes is considered, while in the second, the results from research using the innovative educational tool “Gramy w piktogramy” (“We play pictograms”) – supporting mathematical skills in primary education – are presented. Changes to teachers’ opinions in three dimensions (educational pessimism, educational formalism, promoting students own activities) are also included as support for the conclusions. Influencing significant change to teachers’ outlook is possible but a long-term process, both requiring sustained encouragement from education authorities and a bottom-up approach. Nevertheless, the crux of the problem is to instill the belief into teachers that profound change in primary education is vital.
Journal
Year
Issue
Pages
47–59
Physical description
Contributors
 • Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
References
 • Dąbrowski, M. (red.). (2007). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasista i jego nauczyciel – raport z badań ilościowych 2008. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dąbrowski, M. (red.). (2011). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Dąbrowski, M. (2013). (Za) trudne, bo trzeba myśleć? Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Dąbrowski, M. i Żytko, M. (red.). (2013). Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy. Warszawa: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Fullan, M. (2006). Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą. Warszawa: PWN.
 • Klus-Stańska, D. (2007). Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość. Problemy Wczesnej Edukacji, 1, 55–66.
 • Kondratek, B. (2009). Konstrukcja skal mierzących umiejętności językowe i matematyczne uczniów oraz poglądy edukacyjne nauczycieli. W: M. Dąbrowski (red.). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasista i jego nauczyciel – raport z badań ilościowych 2008 (s. 186–215). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Kondratek, B. (2011). Poglądy edukacyjne nauczycieli klas 1–3. W: M. Dąbrowski (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Trzecioklasiści 2010. Raport z badań ilościowych (s. 230–249). Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Kondratek, B. (2013). Weryfikacja skuteczności pakietu edukacyjnego Gramy w piktogramy w odniesieniu do poglądów nauczycieli – analiza statystyczna. W: M. Dąbrowski i M. Żytko (red.), Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy (s. 122–136). Warszawa: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
 • Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Murawska, B. i Żytko, M. (red.). (2012). Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. Uczeń, szkoła, dom. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nowak-Łojewska, A. (2011). Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole. W: Studia Pedagogiczne, LXIV, 173–186.
 • Żytko, M. (2010). Pozwólmy dzieciom mówić i pisać. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 • Żytko, M. (2013). Weryfikacja skuteczności pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” w odniesieniu do poglądów nauczycieli – prezentacja narzędzi i surowych danych z badań. W: Dąbrowski, M., Żytko, M. (red.). Raport z testowania innowacyjnej pomocy dydaktycznej: Pakiet edukacyjny Gramy w piktogramy (s. 137–145). Warszawa: Wydawnictwo Bohdan Orłowski.
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2015/1-4-zytko-nauczyciele-edukacji-wczesnoszkolnej.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0239-6858
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ebd5b5a-f6dd-4f75-aafc-6e63d1f61dc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.