PL EN


2015 | 51 | 106-116
Article title

Motywacja w sztukach i sportach walki na przykładzie judo i Pszczyńskiej Sztuki Walki

Content
Title variants
EN
The motivation in martial arts and sports on the example of judo and Pszczyńska Martial Art
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Background. The purpose of the study was to analyze the problem of motivation in martial arts and sports. The studied sports were judo and Pszczyńska Martial Art. Material and methods. The sample consisted of 110 people in the Voivodships of Silesia and Lesser Poland. The diagnostic survey method was used. The study tool used was the Sport Motivation Scale by Luc G. Pelletier et al. Statistically significant differences were estimated at p < 0.05. Results. Intrinsic motivation to know and intrinsic motivation to accomplish things proved dominant among judo contenders and people practicing Pszczyńska Martial Art, respectively. Statistically significant differences depending on the type of martial art were found in the case of introjected, identified, external regulation and amotivation. The degree significantly influenced the level of amotivation, external and identified regulation. Conclusions. The finding may be used to reduce the martial arts and sports dropout rates and to increase the number of adepts achieving mastery.
Year
Volume
51
Pages
106-116
Physical description
Dates
published
2016-01-25
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
References
 • Bógdał D.R., Syska J.R. (2002) Wiek, wykształcenie i staż treningowy jako czynniki różnicujące główne motywy uprawiania karate, Wychowanie Fizyczne i Sport, 46, 387–395.
 • Csikszentmihalyi M. (2005) Przepływ, Moderator, Warszawa.
 • Cynarski W.J. (2006) Recepcja i internalizacja etosu dalekowschodnich sztuk walki przez osoby ćwiczące, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Czajkowski Z. (1996) Przemiany sportu (2) – obyczajów, postaw i motywacji zawodników i trenerów, Sport Wyczynowy, 1–2, 81–82.
 • Czajkowski Z. (2000) Wpływ postrzegania przyczyn zwycięstwa lub porażki na motywację zawodnika, Sport Wyczynowy, 1–2, 45–53.
 • Czajkowski Z. (2003) Czy bez motywacji wewnętrznej można osiągać wielkie wyniki w zawodach?, Sport Wyczynowy, 1–2, 115–117.
 • Dąbrowski A., Majcher P., Cynarski W.J. (2002) Socjalizacyjne i edukacyjne walory sportów walki – na przykładzie judo, [w:] Dąbrowski A., Jasiński T., Kalina R.M. (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Perspektywa metodyczna, Wyd. Naukowe Novum, Płock, 115–123.
 • Dominiak A. (2005) Kryzys olimpijskich sportów walki, Sport Wyczynowy, 7–8, 5–11.
 • Jakhel R., Pieter W. (2013) Changes in participation motives in karate between 1970–1999, IDO. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13 (1), 48–57.
 • Jarvis M. (2003) Psychologia sportu, GWP, Gdańsk.
 • Kalina R.M. (2000) Teoria sportów walki, COS, Warszawa.
 • Kłodecka-Różalska J., Kownacka I. (2005) Stereotypy płci i motywacja osiągnięć młodzieży uprawiającej sporty walki, Sport Wyczynowy, 11–12, 22–31.
 • Pelletier L.G. Fortier, M.S., Vallerand R.J., Tuson K.M., Brière, N.M., Blais M.R. (1995) Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS), Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35–53.
 • Ryczek W. (2000) Cechy osobowości oraz motywacji osiągnięć a typ psychologiczno-taktyczny szermierza, Sport Wyczynowy, 3–4, 51–56.
 • Sterkowicz S. (1992) Charakterystyka wybranych wskaźników określających stan przygotowania zawodników karate, Monografie AWF w Krakowie, 47.
 • Sterkowicz S. (1993), Motywacja kobiet i mężczyzn uprawiających judo, Rocznik Naukowy AWF, Kraków, 26, 43–55.
 • Sterkowicz S. (1999) Motywacja zawodników judo w procesie treningu sportowego, [w:] Sterkowicz S. (red.), Czynności zawodowe trenera w sportach walki: materiały 1. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Zakładzie Sportów Walki AWF w Krakowie 28 czerwca 1997 r., AWF, Kraków, 39–49.
 • Sterkowicz S., Madejski E. (1999) ABC Hapkido. Ilustrowane elementy kompletnego systemu samoobrony, Kasper, Kraków.
 • Sterkowicz-Przybycień K., Przybycień R. (2005) Zdrowie w hierarchii motywów osób uprawiających hapkido, www.neurocentrum.pl/biblioteka/promocja_zdrowia/tom5/sterkowicz_k2.pdf [dostęp: 01.08.2015]
 • Włoch G. (2002) Przyczyny rezygnacji z treningów sportów i sztuk walki w ocenie trenerów i instruktorów, [w:] Dąbrowski A., Jasiński T., Kalina R.M. (red.), Sporty walki w edukacji dzieci i młodzieży. Perspektywa metodyczna, Novum, Płock, 131–135.
 • Witkowski K., Cynarski W.J., Błażejewski W. (2013) Motivations and Determinants Underlying the Practice of Martial Arts and Combat Sports, IDO. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13 (1), 17–26.
 • Wróblewski G.W. (2013) The motives of students practising shōtōkan karate-dō in the light of the somatic culture patterns, IDO. Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 13 (2), 27–31.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ebed799-8265-42ac-999d-f1c4250d6191
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.