PL EN


2014 | 1 | 61-80
Article title

Zakładnicy niepewności. Jednostka, społeczność, instytucje w świetle tez antropologii filozoficznej

Title variants
EN
Hostages of Uncertainty. Individual, Community, Institutions in the Light of the Philosophical Anthropology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zawiera opis i analizę wybranych koncepcji z kręgu antropologii filozoficznej, które mogą być przydatne do badań w zakresie szeroko pojętej kondycji człowieka współczesnego. Autor pokazuje w ujęciu chronologicznym historyczne narastanie przedmiotowej problematyki oraz zmianę obszarów jej zainteresowań. Odwołuje się do pytań stawianych przez Maxa Schelera, Helmutha Plessnera oraz Arnolda Gehlena – ze szczególnym odniesieniem do tez badawczych tego ostatniego. Przydatność powracania do antropologii filozoficznej pokazana została w artykule poprzez odwołanie się do stanowiska późniejszego filozofa Odo Marquard'a, który już w czasach ponowoczesnych powracał do pytań stawianych przez wielkich poprzedników, rozwijając twórczo ich spostrzeżenia. Artykuł pokazuje pośrednio zalety poszukiwania w trakcie badań naukowych inspiracji w poglądach szkół z przeszłości, albowiem przeszłość może nauczyć nas wiele o teraźniejszości.
EN
The paper includes a characterization and an analysis of chosen conceptions of the philosophical anthropology that can be helpful in research on the grounds of the condition of present human beings. In a chronological way the author shows a historical expansion of problematic aspects and the changes of its interests. She studies the questions that were asked by Max Sheler, Helmuth Plessner and Arnold Gehlen with the special references to the last of them. The utility of coming back to the philosophical anthropology is indicated by the relation to a stand of later philosopher Odo Marquard who recurred to the questions of his great predecessors and creatively elaborated their observations. In an indirect way the paper presents the advantages of searching for academic inspiration in ideas of past explorers because of all the knowledge about the present that can be taken from the past.
Year
Issue
1
Pages
61-80
Physical description
Dates
published
2014-02-10
References
  • Bohme, G., Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne, Warszawa 1998.
  • Czerniak, S., Komentarz do stanowiska filozoficznego O. Marquarda, [w:] Szczęście w nieszczęściu, (red.) O. Marquard, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, wyd. Oficyna Naukowa.
  • Dworzecki, J., Kochańczyk, R., Współczesne zagrożenia, Gliwice 2010, wyd. GWSP.
  • Filozofia, Leksykon, Warszawa 2000, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Filozofia XX wieku, (przeł. M. L. Kalinowski), Kęty 2004, wyd. Antyk.
  • Gehlen, A., Rozwój antropologii od filozofii do nauki empirycznej, [w:] W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia, (red.), przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2001, wyd. Czytelnik.
  • Giddens, A., Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, przeł. J. Gilewicz, Poznań 1998, wyd. Zysk i S-ka.
  • Marquard, O., Wiek oderwania od świata? Przyczynek do analizy teraźniejszości, [w:] Apologia przypadkowości, (red.) O. Marquard, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 1994, wyd. Oficyna Naukowa.
  • Marquard, O., Szczęście w nieszczęściu, (przeł. K. Krzemieniowa), Warszawa 2001, wyd. Oficyna Naukowa.
  • Plessner, H., Do drugiego wydania, [w:] H. Plessner, Śmiech i płacz. Badania nad granicami ludzkiego zachowania, (przeł. A. Zwolińska, Z. Nerczuk), Kęty 2004, wyd. Antyk.Scheler, M., Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, (przeł. A. Węgrzycki), Warszawa 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ec11f34-e2fd-40d4-8050-2861a73f7ebe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.