PL EN


2017 | 6 | 2 | 37-49
Article title

Subsydiowanie konstrukcji i modernizacji portów lotniczych jako wsparcie dla przewoźników – analiza możliwości prawnomiędzynarodowej kontroli

Content
Title variants
EN
Subsidizing the Construction and Modernization of Airports as an Aid to Airlines – Feasibility Analysis of Control in International Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W warunkach globalnej konkurencji na rynku transportu lotniczego kontrola subsydiowania sektora jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Warunkiem koniecznym jest z jednej strony istnienie politycznej woli uregulowania kwestii, a z drugiej – stworzenie praktycznie efektywnego mechanizmu kontroli i egzekucji. Można argumentować, że sama istota prawa międzynarodowego uniemożliwia wprowadzenie rozwiązań wystarczająco efektywnych, rozwiązujących problem zaburzenia konkurencji w wyniku subsydiowania niektórych przedsiębiorstw branży. Publiczne finansowanie portów lotniczych, które bywa uznawane za nienależne wsparcie dla przewoźników operujących z danego obiektu stanowi szczególnie referencyjny przykład powyższych trudności. Niniejszy artykuł zawiera analizę możliwości wprowadzenia prawnomiędzynarodowej kontroli pomocy pośredniej, gdzie realnym beneficjentem jest nie tylko adresat środka. Rozważania prowadzone są z perspektywy Unii Europejskiej w kontekście umów bilateralnych zawieranych między UE a państwami trzecimi, dotyczącymi kontroli subsydiów.
EN
The issue of subsidies control in the global air transport market is a controversial one. In order to regulate this sphere, both political consensus of the States involved as well as an effective enforcement mechanism is required. One may even say that the very nature of public international law precludes the introduction of sufficiently effective measures that would prevent competition distortion as a result of subsidization. Public financing of airport infrastructure, which could be considered as granting undue advantage to airlines operating from that hub, serves as a prime example of the above challenges. This paper provides a feasibility analysis of the introduction of a system of international control of indirect subsidies – measures where the recipient is not the sole beneficiary of the aid. The analysis is conducted through the lens of the European concept of State Aid, as introduced in the international agreements between the EU and non-member States.
Year
Volume
6
Issue
2
Pages
37-49
Physical description
Dates
published
2017-04-30
printed
2017-04-30
Contributors
 • Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego
References
 • Alderighi, M., Cento, A., Nijkamp, P. i Rietveld P. (2012). Competition in the European Aviation Market: The Entry of Low-Cost Airlines. Journal of Transport Geography, 24.
 • Bacon, K. (2013). European Union Law of State Aid, 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Burghouwt, G. (2007). Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport Planning. Aldershot: Ashgate.
 • Burghouwt, G., Hakfoort, J.R. i Ritsema van Eck, J.R. (2003). The Spatial Configuration of Airline Networks in Europe. Journal of Air Transport Management, 9(5).
 • Clark, P.(2007). Buying Big Jets: Fleet Planning for Airlines. Aldershot: Ashgate.
 • Dobson, G. i Lederer, P.L. (1993). Airline Scheduling and Routing in a Hub-and Spoke System. Transportation Science, 23(3).
 • Forsyth, P., Gillen, D., Müller, J. i Niemeier, H-M. (red.). (2010). Airport Competition. The European Experience. Farnham: Ashgate.
 • Franke, M. (2004). Competition Between Network Carriers and Low-Cost Carriers – Retreat Battle or Breakthrough to a New Level of Efficiency. Journal of Air Transport Management. 10.
 • Glania, G. i Matthes, J. (2005). Multilateralism Or Regionalism?: Trade Policy Options for the European Union. Brussels: CEPS.
 • Govaere, I., Erwan Lannon, E., van Elsuwege, P. i Adam, S. (red.). (2014). The European Union in the World: Essays in Honour of Marc Maresceau. Deventer: Martinus Nijhoff Publishers.
 • Kociubiński, J. (2012). Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie UE. Europejski Przegląd Sądowy, 6.
 • Kociubiński, J. (2014). Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej. Europejski Przegląd Sądowy, 6.
 • Kociubiński, J. (2016). Instrumentalizacja prawa konkurencji Unii Europejskiej w obliczu konsolidacji sektora transportu lotniczego. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kurcz, B. i Vallindas D. (2008). Can general measures be...selective? Some thoughts on the interpretation of a state aid definition. Common Market Law Review,1.
 • López, E., Gutiérrez, J. i Gómez G. (2008). Measuring regional cohesion effects of large-scale transport infrastructure investment: an accessibility approach. European Planning Studies, 16.
 • Menaz, B. i Matthews B. (2008). Economic Perspecitves on the Problem of Slot Allocation. W: A. Czerny, P. Forsyth, D. Gillen i H-M. Niemeier (red.), Airport Slots: International Experiences and Options for Reform. Aldershot: G.A.R.S., Ashgate.
 • Niemeier, H.-M. (1997). Accessibility: an evaluation using consumer welfare. Transportation. 24.
 • Nykiel-Mateo, A. (2009). Pomoc państwa a ogóne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Pesaresi, N. i Van Hoof, N. (2008). State Aid Control: An Introduction. W: W. Mederer, N. Pesaresi, M. van Hoof (red.), Claeys & Casteels EU Competition Law. Volume IV. State Aid. Book One. Leuven: Claeys & Casteels.
 • Quigley, C. (2015). European State Aid Law and Policy. Oxford, Portland OG: Hart Publishing.
 • Rubini, L. (2009). The Definition of Subsidy and State Aid. WTO and EC Law in Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press.
 • Schumauch, M. (2012). EU Law on State Aid to Airlines. Berlin: Lexxion.
 • Stainland, M. (2008). A Europe of the Air? The Airline Industry and European Integration. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Starkie, D. (2008). Aviation Markets. Studies in Competition and Regulatory Reform. Aldershot: Ashgate.
 • Williams, G. (2002). Airline Competition: Deregulation’s Mixed Legacy. Aldershot: Ashgate.
 • Vickerman, R., Spiekermann, K. i Wegener, M. (1999). Accessibility and economic development in Europe. Regional Studies, 33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ec37005-753d-4287-841c-ec5636393376
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.