PL EN


2009 | 12 | 109-122
Article title

Przestrzenna dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych (na przykładzie rozprzestrzeniania się kodu kreskowego w województwie wielkopolskim)

Content
Title variants
EN
Spatial diffusion of information and communication technologies (on the example of the spread of the bar code in Wielkopolska voivodeship)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
With advances of globalisation at the close of the 20th century, economic development started to rely more and more heavily on innovation in information and communication technologies (ICT). Through progress in this field, there appeared new possibilities of communicating, and acquiring and processing information. The application and practical use of information and communication technologies began to determine the competitiveness of businesses, regions, and states. Most of the works on the growing role of ICT in the economy published to date have employed an approach developed within economic sciences; they have largely been analyses of a dynamic nature. The spatial aspect has often been ignored. The concept that fills the gap is the theory of the spatial diffusion of innovation employed in the geographical sciences. The present article seeks to reconstruct the spatial diffusion of ICT in the enterprises of Wielkopolska voivodeship, using the EAN bar code in the years 1990–2002 as an example. The analysis showed the mechanism of ICT spread and provided a basis for a typology of communes by the rate of adoption of this type of technology. In this way, areas were identified in which innovation appears in the initial period of the spatial diffusion process, i.e. the most innovative ones, and those where innovation appears at a later time, i.e. lagging behind.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Brown L.A., 1968, Diffusion processes and location. A conceptual framework and bibliography,Regional Science Research Institute, Bibliography, series 4, Philadelphia
 • Dramowicz K., 1977, Symulacja w analizie przestrzennej, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 2
 • Friedmann J. R., 1967, A general theory of polarized development, [w:] N.M. Hansen, red., Growth centers in regional economic development, New York
 • Gould P. R., 1969, Spatial diffusion, Washington: Association of American Geographers, 4
 • Gould P.R., Huang I.C., 1974, Diffusion in an urban hierarchy: the case of rotary clubs, „Economic Geography”, 50, 4, 333–340
 • Hägerstrand T.,1967, Innovation diffusion as a spatial process, The University of Chicago Press, Chicago, London
 • Hałas E., 2000, Kody kreskowe, Biblioteka logistyka, Poznań
 • Hudson J., 1972, Geographical diffusion theory, Studies in Geography, 19 Department of Geography, Northwestern University, Evanston, Illinois
 • Instytu Logistyki i Magazynowania, 2003, Kod kreskowy, ILiM, Poznań (materiały niepublikowane)
 • Kamiński Z., 1982, Przestrzenna dyfuzja innowacji rolniczych, Wyd. Naukowe UAM, Poznań
 • Kosmacz-Chodorowska A., 2000, Więcej wiesz – działasz lepiej, „Logistyka” 1
 • Łoboda J., 1973, Rozwój telewizji w Polsce, Acta Universitatis Wratislaviensis, 191, Studia Geograficzne, 19
 • Łoboda J., 1973, Rozwój telewizji w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis, 191, Studia Geograficzne, 19
 • Łoboda J., 1983, Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji, Acta Universitatis Wratislaviensis, 585, Studia Geograficzne, 37
 • Morill R., 1968, Waves of spatial diffusion, „Journal of Regional Science” 8
 • Narodowy Plan Rozwoju, Akty prawne i materiały robocze, styczeń 2005, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa
 • Rogers E.M., 1962, Diffusion of innovations, The Free Press of Glencoe, New York
 • Stryjakiewicz T., red., 2004, Wpływ inwestorów zagranicznych na rozwój regionalny i lokalny na przykładzie GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Weltrowska J., 2003, Rozwój systemu bankowego w Polsce w latach 1989–2002, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Werner P., 2003, Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ec66126-89cc-45ec-aa90-e347490628de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.