PL EN


2014 | 34 | 40-48
Article title

WSPÓŁCZESNE OBLICZA OJCOSTWA

Authors
Content
Title variants
EN
CONTEMPORY ASPECTS OF FATHERHOOD
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój społeczno – gospodarczy, którego jesteśmy świadkami w XX wieku niesie ze sobą ogromne korzyści dla całych społeczeństw. Jednak cena, za ów rozwój jest niezwykle wysoka, widzimy bowiem za sobą niekorzystny obraz ojca - ojca nieobecnego, niewydolnego społecznie i wychowawczo, ciągle zapracowanego. Proces ten doprowadził do współczesnego kryzysu ojcostwa. Familiolodzy niejednokrotnie ukazują niniejszy problem jako cywilizację bez ojców lub bezojcowskie społeczeństwo. Celem artykułu jest analiza współczesnego ojcostwa w oparciu o dorobek współczesnych familiologów oraz tego co niesie gamologia XX i XXI wiek ukazane zostaną przyczyny kryzysu współczesnego ojcostwa, oraz zostaną omówione powody jego nieobecności w dzisiejszych rodzinach.
EN
Whole societies benefit from the social and economic development that we witnessed in the 20th century. However, the price for that development is significantly high as it resulted in a very negative image of a father, who is absent, overworked and socially and educationally incapable. The development led to the present-day crisis of fatherhood. Familiologists frequently refer to that issue as the fatherless civilization or society . The aim of the article is to analyze the present-day fatherhood with the support of the works of contemporary family scientists and the science of marriage of the 20th and 21st centuries. It will discuss the reasons of the present fatherhood crisis and the absence of fathers in contemporary families. 40-48
Year
Issue
34
Pages
40-48
Physical description
Dates
published
2014-12-18
Contributors
author
References
 • Arcimowicz K., Męskość w kulturze współczesnej, Małżeństwo i Rodzina, 2004, nr. 2.
 • Augustyn J., Ojcostwo aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 • Augustyn J., Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 • Blankenhorn D., Fatherless America. Confronting our urgens social problem, Basic Books, New York.
 • Dąbrowska Z., Ojcostwo jako wartość. Studium empiryczne, Małżeństwo i Rodzina, 2003, nr. 4.
 • From E., O sztuce miłości, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
 • Jan Paweł II, Encyklika ”Redemptorhominis”, Watykan 1979.
 • Jan Paweł II, Święty Józef objawieniem godności ludzkiego ojcostwa. Przemówienie w Terni 19 marca 1981 r., w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, pr. zb. pod red. J. Żurakowski, Kraków 1990.
 • Janukowicz M., Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002, nr.1.
 • Janukowicz M., Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne?, Małżeństwo i Rodzina, 2002,
 • nr. 1, s. 43 – 45.
 • Kiley D., Syndrom Piotrusia Pana. O nigdy nie dojrzewających mężczyznach, Wydawnictwo System, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1993.
 • Kłys J., Sytuacja ludnościowa Polski u progu XXI wieku. Uwarunkowania kryzysu ludnościowego w Polsce u progu XXI wieku, w: „Arena bitwy o życie”. Aktualna sytuacja demograficzna w świecie i w Polsce, pr. zb. pod red. K. Majdański, M. Schooyans, J. Kłos, Łomianki 2000.
 • Kornas – Bieda D., doświadczenia rodziców – użytkowników wspomaganej prokreacji, w: Socjalizacja
 • i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, pr. zb. pod red. H. Cudak, Akademia Świętokrzyska
 • w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2001.
 • Kornas – Biela D., Męskość, ojcostwo – kryzys i wyzwanie, Cywilizacja, 2006, nr. 17, tom: Mężczyzna – między ideałem a rzeczywistością, z okazji jubileuszu 85 rocznicy urodzin o. prof. M. Krąpca.
 • Kornas – Biela D., Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”. Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000.
 • Kornas – Biela D., Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców, w: Międzynarodowy Kongres „O godność ojcostwa”. Warszawa. 5 -7 listopada 1999, pr. zb. pod red. E. Kowalewska , Gdańsk 2000.
 • Kornas – Biela.D., Kulturowo – społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa, w: Ojcostwo wobec wyzwań współczesności, pr. zb. pod red. D. Kornas – Biela, Wydawnictwo Fundacja Cyryla i Metodego,
 • Lublin 2006.
 • Kwak A., Alternatywne formy życia rodzinnego – siągłość i zmiana, w: Rodzina polska u progu XXI wieku, red. H. Cudak, Łowicz 1997.
 • Machinek M., Małżeństwo – dar, który zobowiązuje, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pana II teologia ciała, T. Styczeń, Lublin 1999.
 • McDowell J., Jego obraz. Mój obraz, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1990.
 • Ostrouch J., Mężczyzna w kryzysie?, w : Sapientia et Adiumentu. W trosce o rozwój innych, pr. zb. pod red. J. Michalski, Olsztyn 2006.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, w: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, t. I, red. M. Brzeziński, Lublin 2010.
 • Pytches M., Miejsce Ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, przekł. B. Kuglarz, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 • Pytches M., Miejsce ojca. Ojcostwo w zamyśle Bożym, przekł. B. Kuglarz, Wydawnictwo M, Kraków 1993.
 • Racław – Markowska M., Od jednorodności ku różnorodności, modernizacja rodzin w Polsce, „Problemy Rodziny ”230 – 231 (2000) 2 -3.
 • Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko – rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.
 • Stala J., Rodzina fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno – katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, w: Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, red. R. Kantor, M. Kluza, Tarnów 2011.
 • Szukalski P., Kohabitacja w Polsce w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim,
 • red. W. Warzywoda- Kruszyńska, P. Szukalski, Łudź 2004.
 • Zbyrad T., Po co ślub? – czyli o nieopłacalności małżeństwa, w: Współczesne zagrożenia rodziny, red. J. Zimny, Sandomierz 2006.
 • Zwoliński A., Seksualność w relacjach społecznych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-6285
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ecd6a13-e490-4e79-bb84-3aa76538088e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.