PL EN


2017 | 13 | 65-78
Article title

Statuty I(XIV) synodu Archidiecezji Warmińskiej wobec wybranych wskazań „Dyrektorium ogólnego o katechizacji” (1997)

Content
Title variants
EN
Statutes I( XIV) of Archidiocesan synod of Warmia in view of chosen indications from 1997 General Directory for Catechesis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article many crucial guidelines regarding catechisation that were taken from General Directory for Catechesis were analyzed and compared to statutes of Te Archidiocese Synod of Warmia. Tis text mentions problems with the first process of transmitting of the gospel and initial catechesis, forms of regular catechesis as well as relations between catechesis and religious education in schools. It also rises issues such as: adjusting catechesis to age groups, disabled peoples’ needs and catechists’ formation. Finally, there are conclusions and postulates, formed according to a previously conducted research.
PL
Analizie poddano wiele istotnych zaleceń dotyczących katechizacji, które formułuje Dyrektorium Ogólne o Katechizacji oraz porównano je ze statutami I(XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej. W artykule przedstawiono problematykę pierwszego głoszenia Ewangelii i katechezy inicjacyjnej, opisano formy katechezy stałej oraz relację katechezy i szkolnego nauczania religii, zaprezentowano kwestie związane z dostosowaniem katechezy do wieku katechizowanych i wymagań osób niepełnosprawnych, przedstawiono także zalecenia dotyczące formacji do posługi katechetycznej. Wskazano też brak odniesienia do niektórych problemów. Na zakończenie, w oparciu o przeprowadzone badania, sformułowano wnioski i postulaty.
Year
Volume
13
Pages
65-78
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ecf4417-b28a-4a8a-8ac8-ee1e8b5be18c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.