PL EN


2017 | 6 | 75-82
Article title

ANIMOWANIE MULTIKULTUROWYCH DZIAŁAŃ ARTYSTYCZNYCH – O SZANSACH ROZWIJANIA ETNOPEDAGOGIKI W CZASACH KULTUROWEGO IZOLACJONIZMU

Content
Title variants
EN
ANIMATION OF MULTICULTURAL ARTISTIC ACTIVITIES – OPPORTUNITY TO DEVELOP ETHNO PEDAGOGY IN TIMES OF CULTURAL ISOLATION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the issue of ethno-pedagogy science and the chances of its establishment by cultural animation. The author of the text analyzes the basic ideas of ethno pedagogy in artistic organizations of multicultural revival, opening up to social awareness of cultural and ethnic diverse. By organizing joint artistic work author seeks visible opportunities for “dialogues” and popularization of the social concept. The method of cultural animation, bearing an axiological neutral message and pervading nondeterminant forms of work, hopes for the creation of friendly, multicultural spaces.
Year
Issue
6
Pages
75-82
Physical description
Dates
received
2017-10-03
accepted
2017-12-15
Contributors
References
  • Buchowski Michał. „O niebezpiecznym użyciu pojęcia kultura: przykład «kultury etnicznej». Kultura współczesna 1, 51 (2007): 39-55.
  • Idzikowski, Bogdan. „Interdyscyplinarne konteksty animacji kultury”. Rocznik Lubuski 38, 2 (2012): 157-167.
  • Matyjewicz, Marek. „Animacja kultury lokalnej jak źródło poszukiwań idei i metodrozwoju etnopedagogiki”. W Oblicza etnopedagogiki i transkulturowości. Dyskursy teorii i praktyki pedagogicznej, red. Marta Guziuk-Tkacz, Marek Matyjewicz, Alicja Joanna Siegień-Matyjewicz, 133-147. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017.
  • Mencwel, Andrzej. „Przyczyniać się pomału”. W Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość,red. Grzegorz Godlewski, Iwona Kurz, Andrzej Mencwel, Michał Wójtowski,13-26. Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW, 2002.
  • Nikitorowicz, Jerzy. „Wyzwania etnopedagogiki wobec kontestowania idei społeczeństwa wielokulturowego”. W Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu. Pedagogika międzykulturowa i etnopedagogika w refleksji metodologicznej, red. Iwona Nowakowska-Kempna, 9-34. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, 2012.
  • Świdzińska, Agata. „Animacja wielokulturowa w dialogu paradygmatów «różnicy»i «współistnienia». W Animacja kultury. Współczesne dyskursy teorii i praktyki, red.Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz, 87-97. Lublin: Wydawnictwo Makmed,2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ed465f3-ef01-49ef-8c36-6fffe939e556
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.