PL EN


2019 | 105(161) | 47-54
Article title

Profesor Danuta Misińska

Authors
Content
Title variants
EN
Professor Danuta Misińska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Danuta Misińska (1934–2011) ekonomistka zajmująca się mikroekonomią i rachunkowością. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Autorka monografii, artykułów i referatów naukowych z zakresu systemów zarządzania organizacjami gospodarczymi i rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podręczników, leksykonu i encyklopedii rachunkowości. Czynny biegły rewident oraz aktywna działaczka stowarzyszeń naukowych i zawodowych.
EN
Danuta Misińska (1934–2011), an economist specializing in microeconomics and accounting. Academic teacher at the University of Economics in Wroclaw and the College of Banking in Wrocław. Author of monographs, articles and scientific papers on the management systems of business organizations and business unit accounting as well as textbooks, lexicon and accounting encyclopedia. Active auditor and active activist of scientific and professional associations.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu, edward.nowak@ue.wroc.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ed530e5-535a-435c-8406-68525d1bd20f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.