PL EN


2016 | 37 | 3 | 111-121
Article title

Zjawisko korupcji jako element życia społecznego

Content
Title variants
EN
The Phenomenon of Corruption as an Element of Social Life
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Corruption phenomena constitute a significant barrier to the economic development of Poland. Corruption not only distorts competition processes in the economy, but also hinders the process of integration of the Polish economy with the European Union. In order to achieve rapid development of entrepreneurship and build a strong democratic society it is vital to fight and eliminate this practice.
Year
Volume
37
Issue
3
Pages
111-121
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.
References
 • Bocian Andrzej F. 2003. Ekonomia –polityka – etyka. Białystok: Wydawnictwo UwB.
 • Bokajło Wiesław. 2008. Społeczeństwo obywatelskie jako warunek realizacji idei demokracji [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk, M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 223-263. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
 • Dylus Aniela. 1994. Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo. Warszawa: Kontrast, Wydawnictwo Fundacji ATK.
 • Górniok Oktawia. 2000. Pojęcie korupcji [w:] Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Warszawa: NIK.
 • Górniok Oktawia, Mozga Barbara. Marzec 2000. Pojęcie korupcji. Warszawa: Departament Strategii Kontrolnej NIK.
 • Jasińska Maria, Kurpisz Katarzyna. 2001. Analiza wybranych przepisów prawnych sprzyjających funkcjonowaniu korupcji. Warszawa.
 • Jarosz Maria. 2004. Władza. Przywileje. Korupcja. Warszawa: PWN.
 • Kamiński Antoni. 1997. Konflikt interesów w życiu publicznym [w:] Dobro wspólne, władza, korupcja. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kojder Andrzej, Sadowski Andrzej. 2001. Klimaty korupcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Komunikat z badań CBOS. 2013. Opinie o korupcji w Polsce. Warszawa: BS/105/2013.
 • Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2008. Dobro wspólne państwa w kontekście światowej globalizacji z perspektywy doświadczeń ordo-liberałów niemieckich [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk, M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 115-130. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
 • Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2008. Europa regionów – reformy samorządowe w wybranych krajach europejskich [w:] J. Koperek, W. Bokajło, R. Kupczyk,
 • M. Wiliński (red.), Europejski przegląd naukowy, t. 1: Współczesne problemy Europy. s. 282-305. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”.
 • Koperek Adam, Koperek Jerzy. 2015. Zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce (na podstawie Ustawy o spółdzielniach socjalnych) [w:]
 • W. Janocha, J. Koperek, K. Zielińska-Król (red.), Spółdzielnie socjalne jako instrument polityki społecznej państwa. s. 9-28. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Koperek Jerzy. 2001. Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Koperek Jerzy (red.). 2011. Rodzina europejska. Filozoficzno-polityczne
 • i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Makowski Grzegorz. 2008. Korupcja jako problem społeczny. Warszawa: Trio.
 • Marcol Alojzy, Pryszmont Jan (red.). 1992. Struktury społeczne a spaczone postawy moralne. Opole: Wydawnictwo Św. Krzyża.
 • Pogonowska Barbara. 2000. Elementy etyki gospodarki rynkowej. Warszawa: PWE.
 • Skorowski Henryk. 2009. Kościół a polskie spory okresu transformacji. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
 • Tarchalski Kazimierz. 2000. Korupcja i przywilej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
 • Wasilewski Jacek. 2006. Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Zabielski Józef. 2004. Fenomen współczesnej korupcji i jej etyczna ocena, Białystok: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 • Zabielski Józef. 1996. Wolność a prawa człowieka w postmodernistycznej kulturze końca XX wieku. „Studia Teologiczne” nr 15.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5edfa377-e5f6-47f5-ad08-74e3efd98565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.