PL EN


2016 | 5 "Reportaż literacki. Pogranicza" | 177-194
Article title

Wiedza a doświadczenie. Jakie informacje znajdują się w słowniku, a jakie w reportażu?

Content
Title variants
EN
Knowledge or experience? What kind of information we can find in a dictionary and what in a reportage?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There’s always been a question, whether reportage is literature or not, but nobody has ever asked, whether there is any connection between this genre and science. The main purpose of this thesis is to prove that reportage is a literary genre closely related to the humanities and social sciences. By analyzing two multi-genred works, which contain elements typical both of reportage and dictionary: Egzamin na świra, czyli mały i niepraktyczny słownik slangu hipisowskiego… by Jacek Hugo -Bader and Jakuck. Słownik miejsca by Michał Książek, I will try to find out what kind of impact is created by mixing those genres. The thesis will be started by discussion concerning main features of both kinds of works and their styles and after that, precise reading will prove, if the main idea of the article was reasonable or not.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bartmiński Jerzy. 2006. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Doroszewski Witold, red. 1966. Słownik języka polskiego. T. 8. Warszawa: Wiedza Powszechna 1966.
 • Doroszewski Witold. 1970. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Dubisz Stanisław, red. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Eco Umberto. 2009. Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji. Jurkowlaniec Grażyna et. al., tłum. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Glensk Urszula. 2012. Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu. Kraków: Universitas.
 • Głowiński Michał. 2002. Słownik. W: Sławiński Janusz, red. Słownik terminów literackich, 513. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Głowiński Michał. 2007. Monolog wewnętrzny Telimeny i inne szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Herrnstein Smith Barbara. 1978. On the Margins of Discourse. The Relation of Literature to Language. Chicago and London: University of Chicago Press.
 • Hugo-Bader Jacek. 2011. Biała gorączka. Wołowiec: Czarne.
 • Janowska Katarzyna, Bereś Witold. 1996. „Hanny Krall dowiadywanie się świata”. Kontrapunkt. Magazyn kulturalny „Tygodnika Powszechnego” (3): 1-3. Online: http://www.tygodnik.com.pl/kontrapunkt/03/janow.html. Data dostępu 10.12.2015.
 • Jarzębski Jerzy. 2001. Kapuściński: od reportażu do literatury, 202-213. W: Burska Lidia, Zaleski Marek, red. Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
 • Jeziorska-Haładyj Joanna. 2013. Tekstowe wykładniki fikcji. Na przykładzie reportażu i powieści autobiograficznej. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN; Fundacja Akademia Humanistyczna.
 • Kapuściński Ryszard. 2008. Lapidaria IV-VI. Warszawa: Agora.
 • Książek Michał. 2013. Jakuck. Słownik miejsca. Wołowiec: Czarne.
 • Kurkowska Halina, Skorupka Stanisław. 2001. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewiński Dominik. 2004. Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków: Universitas.
 • Maziarski Jacek. 1966. Anatomia reportażu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Sadowski Witold. 2005. „Wersyfikacja reportażu”. Teksty Drugie (5): 82-99.
 • Sieroszewski Wacław. 1961. Dwanaście lat w kraju Jakutów. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Surmiak-Domańska Katarzyna. 2015. „Nagroda Kapuścińskiego. Szukaliśmy siły roboczej, a przyjechali ludzie”. Online: http://m.wyborcza.pl/wyborcza/ 1,132748,17554705,Nagroda_Kapuscinskiego_Szukalismy_sily_roboczej_html. Data dostępu 13.03.2015.
 • Szczygieł Mariusz, Tochman Wojciech. 2010. Reportaż – opowieść o tym, co wydarzyło się naprawdę, 294-306. W: Skworz Andrzej, Niziołek Andrzej, red. Biblia dziennikarstwa. Kraków: Znak.
 • Szymczak Mieczysław, red. 1996. Słownik języka polskiego PWN. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wańkowicz Melchior. 1974. Karafka La Fontaine’a. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Wolny-Zmorzyński Kazimierz. 1991. O poetyce współczesnego reportażu polskiego 1945-1985. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.
 • Wolny-Zmorzyński Kazimierz. 2014. Posłowie. W: Szczygieł Mariusz, red. 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 2., 933-943. Wołowiec: Czarne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ee6c97b-7fc5-49e7-a69d-7b2ded64e45b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.