PL EN


2019 | 2 | 102-114
Article title

Jakie niepełnosprawności umożliwiają podejmowanie zatrudnienia? Analiza przypadków w ujęciu branżowym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
What disabilities make it possible to take up employment? Case studies by industry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The issues of employment opportunities for people with disabilities are included in all descriptions including the information about occupations developed in the PO WER project „Developing, supplementing and updating information about occupations and its dissemination using modern communication tools – INFODORADCA +”. The article focuses on the analysis of different types of disabilities (represented by codes) with regard to the possibility of the disabled being employed in professions from selected sectors of the Polish Classification of Activities (PKD). The data presented in the article proves the unexploited high employment potential of people with disabilities that could be beneficial for both parties – the disabled and the employers
References
 • Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 • Dykcik W., Pedagogika specjalna, UAM, Poznań 2002.
 • Garbat M., Osoba niepełnosprawna w środowisku społecznym, Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne, 2003, nr 1.
 • Karwat I.D., Pencuła M., Nazewnictwo i definiowanie niepełnosprawności – trudności w ujednolicaniu, [w:] Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie, red. L. Solecki, Instytut Medycyny Wsi, Lublin 2004.
 • Komorowska O., Osoba niepełnosprawna w Polsce i w Niemczech – wybrane aspekty prawne, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. LXXXIII, 2011, s. 311–322.
 • Majewski T., Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niewidomych i słabo widzących, KIG-R, Warszawa 2004.
 • Mazur M., Aksjologiczne konteksty pracy. Teoretyczne i empiryczne ujęcie tematyki wartości, [w:] Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją, red. Szpakowski M, Dąbek E., Wydawnictwo Knowledge Innovation Center, Zamość 2014, s. 151–184.
 • Mazur-Mitrowska M., Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych na przykładzie wybranych opisów informacji o zawodach, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 3/2018, s. 85–100.
 • Mazur-Mitrowska M., Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych”, 1/2018.
 • Patyk J., Status prawny osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999
 • Sękowski T., Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji, UMCS, Lublin 2001.
 • Symela K., Woźniak I., Podręcznik. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonującyc na rynku pracy?, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2018
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eea5774-51bb-42f1-bed0-6cd3c38aefd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.