PL EN


2006 | 2 | 91-100
Article title

Wyzwalanie ducha przedsiębiorczości w środowisku społecznym gminy dla rozwoju lokalnego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Small communities coexisted with global processes seems to be more and more important in „new economy”. Challenges to territorial socio-economic systems provide a context for the development of entrepreneurship and require from local governments and other local and regional organisations to change their attitude and the way they operate. To adjust to a fast-changing economy, local government managers must adopt entrepreneurial and pro-efficiency attitudes, and at the same time inspire social initiative in the community. Efficient functioning of spatial units and their ability to build modern local structures that can use endogenous resources in an effective way improves their competitiveness. But in order to build such competitiveness, local governments must be able . and be eager . to stimulate entrepreneurship in their communities. This can be done in the context of economic diversification, like in the example of Polkowice municipality, where economic changes have been anticipated and necessary actions taken to develop a service economy, including tourism and recreation sector.
Keywords
Contributors
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Turystyki, Polska
References
 • Biniecki J., Frenkiel W., Konkurencyjność . przedsiębiorczość rozwój: podstawowe dylematy pojęciowe i metodyczne [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Klasik A. (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Dębski J., Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, t. II, Białystok 2002.
 • Gościniak-Kasprzyk D., Przedsiębiorczość po polsku, Studio Emka, Warszawa 2001.
 • Janik W., Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo, WSPA, Lublin 2004.
 • Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Klasik A. (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Kopańska A., Zewnętrzne .źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2003.
 • Kwiatkowski J., Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2003.
 • Leś E., Przedsiębiorczość społeczna [w:] .Nowe Życie Gospodarcze., 15/376/2004.
 • Miazga M., Społeczne problemy kształtowania przestrzeni. Przykłady studiów i badań na rzecz planowania i zarządzania przestrzenią w różnych skalach, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2001.
 • Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T., Regionalne .środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, Klasik A. (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 • Regulski J. (red.), Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2002.
 • Słodowa-Hełpa M., Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie (na szczeblu lokalnym) [w:] Możliwości wykorzystania turystyki jako stymulatora rozwoju kraju i regionów, Forum Dyskusyjne Tour Salon, Poznań 2002.
 • Szawiel T., Spełniona obietnica? Społeczeństwo obywatelskie w Polsce na przełomie wieków (1995.2001), .Tygodnik Powszechny., 39/2005.j
 • Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna, Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Olympus, Warszawa 1997.
 • Wojtasiewicz L., O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny., z. 2, Poznań 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eeb379a-c601-43db-97cf-11e5a112336a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.