PL EN


2019 | 28 | 398-410
Article title

REVIEW OF THE MONOGRAPH BY VOLODYMYR BASARAB: The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky. Uzhhorod: “Grazhda” publishing, 2019. 232 p.

Content
Title variants
UK
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В. БАСАРАБА: Державотворча концепція та національно-патріотичні ідеї митрополита Андрея Шептицького. Ужгород: Видавництво «Гражда», 2019. 232 с.
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
Keywords
Contributors
author
  • Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8825-7024, stepanvid@ukr.net
References
  • 1.Basarab, V. (2019). Derzhavotvorcha kontseptsiia ta natsional'no-patriotychni idei mytropolyta Andreia Sheptyts'koho [The Concept of the State-Building and the National-Patriotic Ideas Presented by Metropolitan Andrey Sheptytsky]. Uzhhorod: Vydavnytstvo Hrazhda [in Ukrainian].2.Bazylevych, A.M. (1965). Vvedennia u tvory Mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Toronto [in Ukrainian].3.Bezpal'ko, U.I. (2018). Instytualizatsiia katolyts'koi tserkvy Skhidnoho obriadu v Rosii (1901-1917 rr.). Extended abstract of PhD thesis. Ternopil' [in Ukrainian].4.Bilas, Ya.I. (2003). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj i problemy natsional'no-vyzvol'noho rukhu ukraintsiv. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].5.Blikhar, V.S. (2006). Sotsial'no-filosofs'ki pohliady Andreia Sheptyts'koho. Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].6.Druha svitova vijna ta doli myrnoho naselennia u Skhidnij Yevropi. (2016). Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].7.Hladka, H.L. (2000). Suspil'no-politychna diial'nist' mytropolyta Andreia Sheptyts'koho (1899-1939 rr.). Extended abstract of PhD thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].8.Hnidyk, I.I. (2015). Pochatky ta rozbudova hreko-katolyts'koi tserkvy u SShA (kinets' XIX – pochatok XX st.). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].9.Hnot, S.I. (2003). Dobrochynna diial'nist' hreko-katolyts'koi tserkvy u 1921-1939 rr. (za materialamy Halyts'koi mytropolii). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].10.Huzar, L. (2015). Andrej Sheptyts'kyj Mytropolyt Halyts'kyj (1901-1944) provisnyk ekumenizmu. Zhovkva: Misioner [in Ukrainian].11.Korolevs'kyj, K. (2015). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj (1865-1944). L'viv: Svichado [in Ukrainian].12.Koval', M.V. (1999). Ukraina v Druhij svitovij i Velykij Vitchyznianij vijni (1939-1945 rr.). Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian].13.Kravchuk, A. (Eds.). (1998). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Dokumenty i Materialy. 1899-1944. (Vol.2). L'viv: Vydavnytstvo ottsiv vasylian Misioner [in Ukainian].14.Krupa, L.L. (2003). Vplyv mytropolyta Andreia Sheptyts'koho na suspil'ne i kul'turno-prosvitnyts'ke zhyttia v Halychyni kintsia XIX – pershoi polovyny XX stolittia. Extended abstract of PhD thesis. Chernivtsi [in Ukrainian]. 15.Kryvenko, M.O. (2010). Knyhozbirnia Studionu u L'vovi (1909-1940): Istoriia, suchasnyj stan fondu. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].16.Kul'chyts'kyj, S.V. (1999). Ukraina mizh dvoma vijnamy (1921-1939 rr.). Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian].17.Kuras, I.F. (Eds.). (2002). Politychna istoriia Ukrainy. XX st. (Vol.1). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].18.Kuras, I.F. (Eds.). (2003). Politychna istoriia Ukrainy. XX st. (Vol.4-5). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].19.Laba, V'. (1990). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj. Joho zhyttia i zasluhy. Liublyn: Svichado [in Ukrainian].20.Litopys neskorenoi Ukrainy: Dokumenty, materialy, spohady. (1993). (Vol.1). L'viv: Prosvita [in Ukrainian].21.Magocsi, P.R. (2007). Istoriia Ukrainy. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].22.Magocsi, P.R. (Eds.). (1989). Morality and Reality. The life and times of Andrei Sheptytskyi. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta [in English].23.Marynovych, M. (2019). Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj i pryntsyp pozytyvnoi sumy. L'viv: Vydavnytstvo Staroho Leva [in Ukrainian].24.Mirchuk, P. (1982). Zustrichi j rozmovy v Izrailiu (Chy ukraintsi tradytsijni antysemity). N'iu-Jork – Toronto – L'viv: Soiuz ukrains'kykh politv'iazniv [in Ukrainian].25.Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Tserkva i Tserkovna iednist'. Dokumenty i materialy. 1899-1944. (1995). (Vol.1). L'viv: Monastyr Monakhiv Studijs'koho Ustavu – Vydavnychyj Viddil Svichado [in Ukrainian].26.Mytropolyt Andrej Sheptyts'kyj: Zhyttia i Diial'nist'. Dokumenty i materialy. 1899-1944. (2004). (Vol.3). L'viv: Vydavnytstvo Ukrains'koho Katolyts'koho Universytetu [in Ukrainian].27.Prokop, N.M. (2017). Derzhavno-pravovi pohliady mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Extended abstract of PhD thesis. Kharkiv [in Ukrainian].28.Rubl'ov, O.S., & Reient, O.P. (1999). Ukrains'ki vyzvol'ni zmahannia 1917-1921 rr. Kyiv: Vydavnychyj Dim Al'ternatyvy [in Ukrainian]. 29.Serhijchuk, V. (Eds.). (2006). Likvidatsiia UHKTs (1939-1946). Dokumenty radians'kykh orhaniv bezpeky. (Vol.1-2). Kyiv: PP Serhijchuk M.I. [in Ukrainian].30.Sheptyts'kyj, A. (2007). Pastyrs'ki poslannia 1899-1914 rr. (Vol.1). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].31.Sheptyts'kyj, A. (2009). Pastyrs'ki poslannia 1918-1939 rr. (Vol.2). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].32.Sheptyts'kyj, A. (2010). Pastyrs'ki poslannia 1939-1944 rr. (Vol.3). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian]. 33.Sheptyts'kyj, A. (2013). Pastyrs'ki poslannia. Spil'ni pastyrs'ki poslannia. (Vol.4). L'viv: Fundatsiia Andrej, Vydavnychyj viddil Artos [in Ukrainian].34.Sheremeta, O.Yu. (2010). Etychni idei Andreia Sheptyts'koho u relihijno-filosofs'komu konteksti kintsia XIX – pershoi polovyny XX st. Extended abstract of PhD thesis. Kyiv [in Ukrainian].35.Skira, Yu.R. (2018). Uchast' monakhiv Studijs'koho ustavu u poriatunku ievreiv na terytorii L'vivs'koi arkhiieparkhii hreko-katolyts'koi tserkvy u 1942-1944 rr. Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian]. 36.Smolij, V.A. (Eds.). (2007). Ukraina: politychna istoriia. XX – pochatok XXI st. Kyiv: Parlaments'ke vyd-vo [in Ukrainian].37.Stercho, P. (1965). Karpato-Ukrains'ka derzhava: Do istorii vyzvol'noi borot'by karpats'kykh ukraintsiv u 1919-1939 rokakh. Toronto: Naukove Tovarystvo im. T. Shevchenka [in Ukrainian].38.Surmach, O.I. (2001). Hreko-katolyts'ka tserkva v period nimets'koho okupatsijnoho rezhymu v Ukraini (1941-1944 rr.). Extended abstract of PhD thesis. L'viv [in Ukrainian].39.Tvory Sluhy Bozhoho Mytropolyta Andreia Sheptyts'koho. Pastyrs'ki lysty. (1965). (Vol.1). Toronto [in Ukrainian].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5eef2c83-d710-4e93-9bf0-93ef946267ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.