PL EN


2013 | 3(25) | 647-658
Article title

Self, Community and State. The Case of Larisa Arap

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Jednostka, wspólnota i państwo. Przypadek Larisy Arap
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Po upadku Związku Radzieckiego władze Rosji podejmowały liczne starania o to, by opinia publiczna uwierzyła, że problem nadużyć w psychiatrii oraz wykorzystania jej do celów politycznych został rozwiązany. Według raportów i danych z ostatnich 10 lat znane z okresu radzieckiego nadużycia w tej dziedzinie wciąż mają miejsce. Nadal wskazać można konkretne przypadki bezprawnego kierowania pacjentów na przymusowe leczenie, wydawania błędnych ekspertyz psychiatrycznych (czy to krzywdzących pacjenta, czy próbujących usprawiedliwić jego postępowanie). Tego typu obserwacje skłaniają do podjęcia refleksji na temat wzajemnych relacji między jednostką a państwem, a także rolą wspólnoty w procesie kształtowania społeczno‑politycznego ładu oraz wzajemnych relacji międzyludzkich w państwie, jak również zastanowienia się nad kondycją samej psychiatrii we współczesnej Rosji. Odnieść bowiem można wrażenia, że mimo wielu zmian, jakie dokonały się w przestrzeni kultury rosyjskiej w ciągu ostatnich dwóch dekad, celem jej wciąż jest raczej ochrona interesów państwa niż zapewnianie opieki chorym. Tak postawioną tezę ilustruje przypadek Larisy Arap.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • ‘Larisa Arap Hunger Strike Continues’, 8 August 2007, The Other Russia, at <http://www.theotherrussia.org/2007/08/08/larisa‑arap‑hunger‑strike‑continues/>, 15 May 2012.
 • ‘Larisa Arap Update’, 10 August 2007, The Other Russia, at <http://www.theotherrussia.org/2007/08/10/larisa‑arap‑update/>,15 May 2012.
 • Open letter sent by Committee to Protect Journalists to President Vladimir Putin, 14 August 2007, Committee to Protect Journalists, at <http://cpj.org/2007/08/writer‑forcibly‑hospitalized‑in‑russia.php>, 15 May 2012.
 • ‘Opposition Activist Released from Forced Psychiatric Hospitalization’, 20 August 2007, Committee to Protect Journalists, at <http://cpj.org/2007/08/opposition‑activist‑released‑from‑forced‑psychiatr.php>, 15 May 2012.
 • ‘Активистку оппозиции оставили в психбольнице’, 10 August 2007, Русская служба Би‑би‑си,<http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/‑/hi/russian/russia/newsid_6940000/6940265.stm>, 15 May 2012.
 • ‘Смирительная каталажка’, 21 August 2007, Грани.Ру, at <http://www.grani.ru/Society/m.126311.html>, 15 May 2012.
 • ‘Хотелось бы иметь права’, Новая газета, 2 August 2007.
 • Arnold, Ch. ‘Activist Sent to Psychiatric Unit after Exposing Health Facilities’, 2 August 2007, Radio Free Europe/Radio Liberty, at <http://www.rferl.org/content/article/1077947.html>, 15 May 2012.
 • Bartheleme S., ‘Culture and Perception’, December 2008, International Cognition and Culture Institute, at <http://www.cognitionandculture.net/home/blog/27‑simons‑blog/292‑culture‑and‑perception>,15 May 2012.
 • Berggren H., Trägårdh L., Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige, Stockholm 2006.
 • Berggren H., Trägårdh L., ‘Pippi Longstocking: The Autonomous Child and the Moral Logic of the Swedish Welfare State’, in H. Matsson, S.-O. Wallenstein (eds.), Swedish Modernism: Architecture, Consumption and the Welfare State, London 2010.
 • Blomfield A., ‘Labelled Mad for Daring to Criticise the Kremlin’, The Telegraph, 13 August 2007.
 • Brążkiewicz B., Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej. Kraków 2011, Societas, 27.
 • Brążkiewicz B., ‘Jednostka wobec Imperium. (Przypadek Piotra Czaadajewa i Konstantina Batiuszkowa)’, Musica Antiqua. Acta Slavica, Vol. 15 (2009), pp. 173‑182.
 • Franchetti M., ‘Putin Bings Back Mental Ward Torment’, The Sunday Times, 26 August 2007.
 • Hofstede G., Culture’s Consequences. Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, London 2001.
 • Lazari de, A. (ed), Mentalność rosyjska. Słownik, Katowice 1995.
 • Nisbett R.E., The Geography of Thought. How Asians and Westerners Think Differently… And Why, New York 2003.
 • Nisbett R.E. et al., ‘Culture and Systems of Thought. Holistic vs. Analytic Cognition’, Psychological Review, No. 108 (2001), pp. 291‑310.
 • Pasko G., ‘You Can’t Understand Russia with the Mind. An interview with prominent Russian psychiatrist Yuri Savenko’, 25 Mars 2008, RobertAmsterdam.com perspectives on Global
 • Politics and business, at <http://robertamsterdam.com/2008/03/grigory_pasko_you_cant_understand_russia_with_the_mind_part_1/>, 15 May 2012.
 • Pipes, R., Russia under the Old Regime, New York 1992.
 • Rodriguez A., ‘Russian Dissidents Called Mentally Ill. Soviet‑era Practice Revived, Activists Say’, Chicago Tribune, 7 August 2007.
 • Volskaya S., Vakhonicheva O., ‘Is Coercive Psychology Staging a Comeback?’, 22 August 2007, Radio Free Europe/Radio Liberty, at <http://www.rferl.org/content/article/1078204.html>, 15 May 2012.
 • Арап, Л., ‘Не доказуемо! Несогласных власть карает психбольницей’, 23 October 2007, Каспаров.ru. Интернет‑газета Гарри Каспарова, at <http://www.kasparov.ru/material.php?id=471DEC4D89838>, 15 May 2012.
 • Другая Россия, at <http://www.theotherrussia.org>, 15 May 2012.
 • ‘Закон Российской Федерации О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании’, Информационно‑правовая система «ЗАКОН», at <http://ntc.duma.gov.ru/duma_na/asozd/asozd_text.php?code=7971>, 15 May 2012.
 • Марш несогласных, at <http://www.namarsh.ru>, 15 May 2012.
 • Новикова, И., ‘Дурдом: Рассказ Ларисы Арап о карательной медицине’, 30 July 2007, Марш несогласных, at <http://www.namarsh.ru/materials/46ADBD39A306F.html>, 15 May 2012.
 • Объединённый Гражданский Фронт, at <http://www.rufront.ru>, 15 May 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5efedd32-cd5d-4292-90cd-1c96cc3037fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.