Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 1: Literatura Polska | 9-21

Article title

Klucz Dawidowy usta mi otworzył... (nad jednym z wersetów Mojej ojczyzny Cypriana Norwida)

Authors

Title variants

EN
David's Key Has Opened my Mouth (over one Verse from My Homeland by Cyprian Norwid)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł w kompozycji i przesłaniu wykorzystuje formę dyptyku. Część pierwsza to egzegeza filologiczna i kulturowa jednego wersu wiersza Cypriana Norwida Moja ojczyzna, skupiona na interpretacji wyrażenia poetyckiego „klucz Dawidowy usta mi otworzył”. Część druga zawiera wspomnienie z osobistych spotkań autora na gruncie studiów polonistycznych z profesorem Marianem Maciejewskim. Całość zwieńcza fascynacja zjawiskiem Norwid, wspólna dla całego środowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
EN
In its composition and message the paper uses the form of the diptych. Part One is a philological and cultural exegesis of one verse of My Homeland by Cyprian Norwid that is focused on the interpretation of the poetic expression “David's key has opened my mouth”. Part Two contains a memory of the author's personal meetings with Professor Marian Maciejewski held on the ground of Polish studies. The whole is crowned by fascination with the phenomenon of Norwid that is common for the whole circle of the Catholic University of Lublin.

Contributors

References

  • Biblia w przekładzie Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski, Warszawa 1999.
  • Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przekł. i oprac. W. Zakrzewska i in., Warszawa 1990.
  • Hornung E., Jeden czy wielu? Koncepcja Boga w starożytnym Egipcie, przeł. A. Niwiński, Warszawa 1991.
  • Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.
  • Maciejewski M., Fatum ukrzyżowane, „Studia Norwidiana” 1(1982), s. 31-47.
  • Norwid C., Dzieła zebrane, oprac J.W. Gomulicki, t. I: Wiersze. Tekst, t. II: Wiersze. Dodatek krytyczny, Warszawa 1971.
  • Norwid C., Pisma wszystkie, oprac. J.W. Gomulicki, t. I: Wiersze. Część pierwsza, Warszawa 1971.
  • Olczak-Roniker J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2002.
  • Słowacki J., Balladyna. Tragedia w pięciu aktach, [w:] tenże, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Wrocław 1959.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5f0796cf-e6a2-4f96-88f2-3a57d2e1b97e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.