PL EN


2017 | XIX/1 | 101–120
Article title

Frazeologia biblijna wieżą Babel? O znajomości normatywnej frazeologii biblijnej z nomen proprium wśród native speakerów oraz Ukraińców uczących się języka polskiego

Title variants
EN
Biblical phraseology as the Tower of Babel? The knowledge of normative biblical phraseology with nomen proprium among native speakers and Ukrainians learning Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the research on the knowledge of the norm in biblical phraseology in Polish among native speakers of Polish and Ukrainians learning Polish as a foreign language. The competence of native speakers in normative phraseology has been analyzed based on biblical phraseologisms found in The National Corpus of Polish (NKJP) and on the Internet. Some details of the use of selected idioms in NKJP and Internet, such as frequency, innovations based on them and semantic idiosyncrasies, are also presented. The phraseological competence of the Ukrainian students has been researched on the basis of the data from questionnaires listing biblical phraseological units with proper names in Polish
PL
Artykuł poświęcony jest badaniom nad znajomością normy w zakresie polskiej frazeologii biblijnej rodzimych użytkowników polszczyzny oraz Ukraińców uczących się polszczyzny. Kompetencja w zakresie normy frazeologicznej Polaków jest analizowana na podstawie użycia frazeologizmów biblijnych w Narodowym Korpusie Języka Polskiego i Internecie (ujawniono frekwencję frazeologizmów, innowacje zachodzące na ich podstawie, osobliwości semantyczne). Materiałem badawczym kompetencji frazeologicznej osób ukraińskojęzycznych są dane ankiet zawierających polskie związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego z nazwami własnymi.
Year
Issue
Pages
101–120
Physical description
Contributors
  • Ukraina - Lwów
  • Ukraina - Lwów
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f0dc4ce-57f1-475b-8ce6-2fecdea995a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.