PL EN


2014 | 3(7) | 83-98
Article title

The Churches and Chapels of Ronald Stuart Thomas

Content
Title variants
PL
Kościoły i kaplice Ronalda Stuarta Thomasa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This essay tries to analyse a handful of poems by the Welsh poet Ronald Stuart Thomas (1913-2000) in an attempt to explore some of the ambiguities and ambivalences with which Thomas’s poetry is riddled. His work focused either on Wales and Welsh people, often in a distinctly caustic manner, or on the challenges religion and faith must confront today. Many of his poems feature descriptions of churches, chapels and other places of worship; these are usually secluded buildings lying in half-deserted villages, rather than the imposing cathedrals and magnificent abbeys of great cities. The churches and chapels which appear in his verse have the double status of official places of worship but also of locations in which a far more intimate communion with the divine can be forged. These prevailingly empty places with their stark interior, dim lights, resonant silence and an air of Protestant frigidity can be treated as objective correlatives of faith, a stony analogon of the modern man’s spiritual plight, a tangible symbol of religion’s demise. The problem signalled in the title of this article has appeared in critical works on Thomas, as well as occasional elucidations of his work, but so far there has been no single scholarly article of substantial length which would focus solely on this issue. While, for reasons of time and space, this essay makes no claims to exhaustiveness, it has the ambition of being an important contribution to literary criticism in the realm of contemporary religious verse. The methods used are those of orthodox literary criticism, the core of which lies in close reading of the text and remaining alert to both shades of meaning of words used by the poet as well as structural aspects of the text which make poetry so rich in hermeneutic possibilities.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą analizy kilku utworów walijskiego poety Ronalda Stuarta Thomasa (1913-2000). Wieloznaczna i złożona twórczość Thomasa dotyczyła głównie Walii i jej mieszkańców, których poeta zwykle przedstawiał w bardzo krytyczny sposób. Równie często opisywał on wyzwania, jakie w dzisiejszym świecie czekają na wiarę i religię. Niektóre wiersze Thomasa zawierają opisy kościołów, kaplic oraz innych miejsc kultu; zazwyczaj są to osamotnione budynki leżące w na poły opuszczonych wioskach raczej niż imponujące katedry i okazałe opactwa wielkich miast. Owe kościoły i kaplice pełnia podwójną rolę – są to oficjalne miejsca kultu, lecz również przestrzeń umożliwiająca nawiązanie bardziej intymnej relacji z tym, co boskie. Ciemne i opustoszałe wnętrza tych miejsc oraz panująca w nich atmosfera „protestanckiego” zimna każą traktować je jako swego rodzaju obiektywny korelat wiary, kamienny analogon duchowych rozterek człowieka wiary w dzisiejszym świecie, czy nawet jako namacalny symbol schyłku religii. Zagadnienie zasygnalizowane w tytule tego artykułu było niejednokrotnie podejmowane w krytycznych opracowaniach poezji Thomasa, lecz jak dotąd nie doczekało się żadnego studium poświęconego wyłącznie temu problemowi. Z powodu braku miejsca i czasu niniejszy esej z pewnością nie może rościć sobie pretensji do wyczerpania tematu, jednak ma nadzieję być przyczynkiem w dyskusji na temat współczesnej poezji religijnej. Narzędzia metodologiczne użyte przez autora to tradycyjne instrumentarium hermeneutyczne, które przede wszystkim kładzie nacisk na uważne wczytanie się w tekst oraz dokładną analizę jego warstwy semantycznej oraz strukturalnej.
Keywords
PL
EN
Church   chapel   faith   God   kneel   pray   silence  
Contributors
References
 • Thomas R. S., “Two Chapels” (in): R. S. Thomas: Selected Prose. S. Anstey (ed.), Seren, Bridgend 1995, p. 43-47.
 • Thomas R. S., Collected Poems. 1945-1990, Phoenix, London 2000, pp. 560.
 • Thomas, M. W., R. S. Thomas. Serial Obsessive, University of Wales Press, Cardiff 2013, pp. 335.
 • Allchin A. M., Emerging: A Look at Some of R. S. Thomas’ More Recent Poems, “Theology LXXXI”, 683: 1978, p. 352-61.
 • Davis W. V., R. S. Thomas, Poetry and Theology, Baylor University Press, Waco 2007, pp. 219.
 • Herbert Z., The Collected Prose. 1948-1998, A. Valles (ed.), Harper Collins Publishers, New York 2010, pp. 736.
 • McGill W. J., Poets’ Meeting. George Herbert, R.S. Thomas, and the Argument with God, McFarland and Company Inc. Publishers, Jefferson 2004, pp. 219.
 • Merchant W. M., R. S. Thomas, The University of Arkansas Press, Fayetteville 1990, pp. 77.
 • Morgan B., Strangely Orthodox. R. S. Thomas and his Poetry of Faith, Gomer Press, Llandysul 2006, pp. 64.
 • Morris B., The Topography of R. S. Thomas, “The Little Review”, 13/14: 1980, p. 5-11.
 • Phillips D. Z., Poet of the Hidden God. Meaning and Mediation in the Poetry of R. S. Thomas, Wipf & Stock Publishers, Eugene 1986, pp. 204.
 • Pike D. E., Two Poets Visit Maesyronen at: http://daibach-welldigger.blogspot.com/2013/03/two-poets-visit-maesyronen.html [accessed: 23.05.2014]
 • Shepherd E., R. S. Thomas: Conceding an Absence: Images of God Explored, St. Martin’s Press, New York 1996, pp. 232.
 • Ward J. P., The Poetry of R.S. Thomas, Seren, Bridgend 2001, pp. 242.
 • Williams R., “Suspending the Ethical” (in): Echoes to the Amen. Essays after R. S. Thomas, D. W. Davies (ed.) University of Wales Press, Cardiff 2009, p. 206-219.
 • Wintle J., Furious Interiors. Wales, R. S. Thomas and God, Harper Collins Publishers Ltd., London 1996, pp. 492.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f120d17-848b-4c9e-90d3-972ff33c7df0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.