PL EN


2015 | 62 | 10: Nauki o rodzinie | 95-107
Article title

Wybrane przyczyny dysfunkcjonalności rodziny

Title variants
EN
Selected Causes Dysfunctional Family
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Within several centuries the family model has been considerably transformed. After radical social changes different types of families arose. One of them is a dysfunctional family which is known for not meeting their children's basic needs. Many external factors contribute to dysfunctionality of a family. One of them is the phenomenon of physical or psychical violence. Others are: alcoholism, poverty, negative parental attitudes which affect negatively on child's personality.
Na przełomie kilku wieków model rodziny przechodził znaczącą transformację. Po radykalnych społecznych przemianach wykształciły się różne typy rodzin. Jednym z nich jest rodzina dysfunkcyjna, której cechą jest niezaspokajanie podstawowych potrzeb swoich dzieci. Na dysfunkcjonalność rodziny składa się wiele zewnętrznych czynników, które zostały szczegółowo opisane w artykule. Jednym z nich jest zjawisko przemocy fizycznej lub psychicznej. Kolejnymi są: alkoholizm, ubóstwo, negatywne postawy rodzicielskie, które destrukcyjnie wpływają na osobowość dziecka.
Contributors
References
 • Brągiel J.: Zrozumieć dziecko skrzywdzone, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1996.
 • Brągiel J., Janke A. W., Kawula S.: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009; wyd. I – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1998.
 • Czekaj K., Gorlach K., Leśniak M.: Labirynty współczesnego społeczeństwa, Katowice: Wydawnictwo Śląskie 1998.
 • Graniewska D.: Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce, w: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001, s. 340-341.
 • Kacprzak L.: Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica 2006.
 • Pospiszyl I.: Patologie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Pospiszyl I.: Przemoc w rodzinie, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1984, s. 62.
 • Pospiszyl K., Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa: PWN 1985.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa: PWN 1972.
 • Tyszka Z. (red.): Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian, Poznań 2001.
 • Ziemska M.: Postawy rodzicielskie, Warszawa: Wiedza Powszechna 1973.
 • Ziemska M. (red.): Rodzina i dziecko, Warszawa: PWN 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f21f1e3-98a6-4b8e-9248-10b841abe550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.