PL EN


2013 | 4 | 2 | 67-72
Article title

Możliwości outsourcingu informatycznego w doskonaleniu zawodowym pracowników

Authors
Content
Title variants
EN
Outsourcing opportunities in professional personnel
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Outsourcing informatyczny powinien wykorzystywać swoje możliwości w doskonaleniu informatycznym pracowników przez stosowanie najnowszych metod szkolenia w modelu blended learningu. Mogliby to robić specjaliści z firm informatycznych z przygotowaniem pedagogicznym. W strukturyzacji treści szkoleń pomocne są moduły informatyczne usprawniające działalność firmy.
EN
Outsourcing should use its capabilities in the development of information technology workers through the use of the latest methods of training in blended learning model. They could do specialists from companies with professional training. In structuring the content of training modules are helpful information to improve your business.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
67-72
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
  • Król H. (2006), Proces szkolenia pracowników [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Warszawa.
  • Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B. (2008), Mentoring w działaniu, Poznań.
  • Parsloe E., Wray M. (2002), Trener i mentor, Kraków.
  • Rogers J. (2010), Coaching, Gdańsk.
  • Szawlis B., Szawlis J. (2012), Katalog. Oprogramowanie dla małych i średnich firm, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f244d4e-ec2c-41e8-8b62-da1adb3511b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.