PL EN


2016 | 6 | 269–285
Article title

The Jewish symbols

Content
Title variants
PL
Symbole żydowskie
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W każdej kulturze od zawsze posługiwano się symbolami nadając im sens i przypisując im określone znaczenie Na przestrzeni wieków, wraz z upływem czasu symbole religijne mieszały się z symbolami świeckimi Chryzmaty judaizmu wzajemnie przenikały się z chrześcijańskimi przybierając nową plemienną lub narodową formę zabarwioną naleciałościami własnej kultury Celem artykułu jest analiza i określenie wpływu symboli judaistycznych na życie religijne i społeczne Żydów Wskazano praźródła symboli od czasów biblijnych do współczesnych Analizie poddano symbole wywodzące się z kultury żydowskiej jak również i te zapożyczone w ramach akulturacji z innymi społecznościami Tekst poprzez pokazanie przykładów przenikania się kultur jest próbą przedstawienia szerokiego spektrum znaczenia symboli od utylitarnych poprzez religijne, aż do symboli narodowych Opisuje również ich oddziaływanie na sferę kultu religijnego, wpływu na pielęgnowanie i utrwalanie tradycji narodowo-etnicznych, poczucia tożsamości oraz na świadomość państwową Omówiona zostanie również wartość polityczna symbolu, jako jednego z elementów genezy powstania państwa Izrael.
EN
In every culture, people have always used symbols giving them sense and assigning them a specific meaning. Over the centuries, with the passage of time religious symbols have mingled with secular symbols. The charisms of Judaism have mutually intermingled with the Christian ones taking on a new tribal or national form with influences of their own culture. The aim of this article is to analyze and determine the influence of Judaic symbols on religious and social life of the Jews. The article indicates the sources of symbols from biblical times to the present day. I analyzed the symbols derived from Jewish culture, and those borrowed within the framework of acculturation with other communities as well. By showing examples of the interpenetration of cultures, the text is an attempt to present a wide range of meanings symbols: from the utilitarian, through religious, to national ones. It also describes their impact on the religious sphere, the influence on nurturing and preserving the national-ethnic traditions, sense of identity and state consciousness. The political value of a symbol as one of the elements of the genesis of the creation of the state of Israel is also discussed.
Keywords
PL
EN
Year
Issue
6
Pages
269–285
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • University of Zielona Góra
References
 • Bardski K , W kręgu symboli biblijnych, Kraków 2010
 • De Vries Mzn S P , Obrzędy i symbole Żydów, Kraków 1999
 • Descombes L , Rozterki tożsamości, Warszawa 2013
 • Dudra S , Łemkowskie „stawanie się narodem”, „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities”, No 2, 2013
 • Flawiusz J , Wojna żydowska, Warszawa 1991
 • http://wwwkingjamesbibleonlineorg [access: 29 03 2015]
 • http://wwwtimesofisraelcom/hebrew-profs-weigh-in-on-important-12th-century-find/ [access: 29 03 2015]
 • Jordan M , Tajemnice kultur i religii Wschodu, Warszawa 2000
 • Jung C G , Archetypy i symbole, Warszawa 1976
 • Jung C G , Symbols of transformation, Archetype and the Collective Unconscious, Symbolic Life, Archetypes and Symbols, [in:] P Tillich’s works Dynamics of Faith, Religious Symbol
 • Młyńczyk Ł , Konstruowanie tożsamości politycznej w Polsce a mit o narodzie w kontekście rozważań Ernesto Laclau’a. Analiza dyskursywna, „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities”, No 2, 2013
 • Pochyły P , Źródła tożsamości narodowej Kurdów, „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities”, No 2, 2013
 • Psalmy, translated by I Cylkow, Warszawa 1883
 • Sandt S , Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, Warszawa 2011
 • Stróżewski W , Próba ontologii symbolu, Kraków 1978
 • Święte symbole, R Adkinson (edit ), Warszawa 2009
 • Tillich P , Symbol religijny, Warszawa 1990
 • Tora - Pięcioksiąg Mojżesza, translated by I Cylkow, Kraków 2010
 • Trepp L , Żydzi - naród, historia, religia, Warszawa 2009
 • Trzciński A , Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na n18agrobkach żydowskich w Polsce, Lublin 1997
 • Unterman A , Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f2c9dc1-d856-4bf5-a49e-debbda47398a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.