PL EN


2013 | 6 | 18-29
Article title

Zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej UE

Content
Title variants
EN
Changes in Conditions of Functioning of Enterprises in the European Power Market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuację na europejskim rynku energii elektrycznej można już określić słowem rewolucja. Strategie przygotowane całkiem niedawno przez koncerny elektroenergetyczne bardzo szybko się zdezaktualizowały, co niestety oznacza zamrożenie znacznej wartości kapitału w inwestycjach, które już dziś przynoszą straty. Chociaż wcześniejsze prognozy przewidywały zastąpienie węgla przez gaz w roli głównego paliwa w elektrowniach, to jednak niskie ceny praw do emisji dwutlenku węgla (EUA) oraz gwałtowny wzrost mocy produkcyjnych w elektrowniach wiatrowych i słonecznych całkowicie je podważyły. Stąd wyzwanie, przed którym stoją koncerny elektroenergetyczne: przeorientowanie strategii w sposób zapewniający rentowne funkcjonowanie w nowych warunkach i zabezpieczenie wyników przed gwałtownie wzrastającym ryzykiem. Autor przedstawia hipotezy odnośnie do rozwoju rynku energii elektrycznej oraz wyzwania stojące przed jego uczestnikami.
EN
The situation in the European power market can already be described as revolution. The strategies prepared by European power companies just few years ago have become invalid. It may be linked with a significant value of capital frozen in the investments with negative return. Gas-fired power plants can serve as an example. Investors were sure of positive NPV, but the radical change of market conditions, especially the development of some kind of renewable production - wind farms and solar power plants, made this assumption not valid any more. The fall in prices of rights to emission CO2 (European Union Allowances - EUA) made out-of-date other prerequisite: the coal-fired power plants shall be unprofitable and replaced by gas-fired plants. The low price of EUA made this kind of production very competitive in comparison to other traditional techniques of production. The paper is devoted to the long-term development of the power market in the European Union and challenges faced by power companies.
Year
Issue
6
Pages
18-29
Physical description
Dates
published
2013-11-2013-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f3e650d-3871-46c8-b2d0-db12397b3d68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.