PL EN


2018 | 9 | 2 | 116-121
Article title

Uniwersytety dziecięce – Mały Uniwersytet Rzeszowski

Content
Title variants
EN
Children’s Universities – Small University of Rzeszów
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono idee oraz historię tworzenia się uniwersytetów dziecięcych na przykładzie jednego z głównych w Rzeszowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
EN
The article presents ideas along with a historical retrospective of the creation of Children’s Universities and discussed one of the leading Rzeszów University in Rzeszów.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
116-121
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Polska
  • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych, Polska
References
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2014). Raport uczyć się inaczej. Warszawa.
  • Gurycka, A. (1989). Rozwój i kształtowanie zainteresowań. Warszawa: WSiP.
  • http://uniwersytetydzieciece.ludrekrutacja.p.lodz.pl/03_mapa/03_mapa_wejdz.html (14.04.2018).
  • http://www.mur.ur.edu.pl/category/aktualnosci/ (14.04.2018).
  • http://www2.ur.edu.pl/wystawaur/ (14.04.2018).
  • Janssen, U., Steuernagel, U. (2009). Uniwersytet Dziecięcy. Mądre odpowiedzi na trudne pytania. Warszawa: Dwie Siostry.
  • Tarabuła-Kamińska, N. (2015). Wspieranie rozwoju dzieci wybitnie zdolnych w kontekście idei powstawania uniwersytetów dziecięcych. Na przykładzie dzieci uczęszczających do Niepu-blicznego Przedszkola „Stokrotka” w Gliwicach. Annales Universitatis Paedagogicae Craco-viensis Studia Paedagogica, IV, 35–45.
  • Warchoł, T. (2017). Wsparcie edukacji formalnej z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej – warsztaty interaktywne. Edukacja – Technika – Informatyka, 2 (20), 47–50.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f3feec7-5809-4771-b34d-26fd8b2810f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.