PL EN


2016 | 23 | 128-139
Article title

(Nie)zorganizowana przestępczość w Polsce - perspektywy i zagrożenia dla wymiaru sprawiedliwości

Authors
Content
Title variants
EN
(No) organized crime in Poland - prospects and risks for the justice
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł zwraca uwagę na problem współczesnej przestępczości zorganizowanej od strony wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności związane z nią trudności dowodowe. Dostrzega jednak również szanse na skuteczne ograniczenie jej działalności poprzez odpowiednie przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. Autor zawarł w nim część historyczną aby ukazać przebranżowienie struktur przestępczych w okresie ostatnich 20 lat i zaproponował kierunek w jakim powinno zmierzać zwalczanie współczesnej przestępczości zorganizowanej.
EN
This article is paying attention to the problem of contemporary organized crime from the side of justice, and in particular evidence problems associated with it. The article shows the chance for curbing organised crime by proper leading an investigation. The author included the historical part in order to show the change of criminal structures in the period of last 20 years and suggested direction in which fighting the organised crime should head.
Contributors
 • Doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
References
 • Bryła M., Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej, Prokuratura i Prawo 2000, nr 3;
 • Filipkowski W., Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w aspekcie finansowym, Kraków 2004;
 • Filipkowski W., Przestępczość zorganizowana – ujęcie prawne i kryminologiczne, Prokuratura i Prawo 2006, nr 12;
 • Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994;
 • Kołecki H., Podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu kryminalistycznej problematyki współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce, [w:] E. Gruza (red.), Problemy współczesnej kryminalistyki, t. VIII (2004 r.);
 • Michalska – Warias A., Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006;
 • Pływaczewski E.W. (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011;
 • Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polce i jej zwalczanie, Kraków 2002;
 • Wójcik J.W., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011;
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (Dz.U. z 2001 r., Nr 90, poz. 994)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f41b3ce-0664-4165-8a42-8f05663dbc61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.