PL EN


2014 | 3 (16) nr 2 | 21-34
Article title

Organ i urząd w polskim prawie administracyjnym i w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Authors
Title variants
EN
The Body and the Office in Polish Administrative Law and the 1983 Code of Canon Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the paper is theoretical analysis of legal institutions: the body and the office in polish administrative law and the 1983 Code of Canon Law. The first part of a text presents doctrine polish, secular administrative law where the office is only an auxiliary unit for the governing body. The second part of the paper describes officium and organum the 1983 Code of Canon Law. In summary author suggests doctrine of administrative law in the Church – considering possibility of assuming the relation ‘body–office’ from achievement of secular law.
Contributors
author
 • asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji, Instytut Prawa Publicznego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, Poland , piotr.feczko@gmail.com
References
 • Allen Robert, The New Penguin English Dictionary, London 2001.
 • Arrieta Juan I., Urzędy kościelne, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 163-195.
 • Bączkowicz Franciszek, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. I, Kraków 1923.
 • Bielak Włodzimierz, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich, Lublin 2011.
 • Bogdanienko Jerzy, Podstawy badań naukowych, Warszawa 1983.
 • Code of canon law annotated, red. E. Caparros, Montreal 2004.
 • Collin Peter, Bartnicki Krzysztof, Słownik prawa, Warszawa 2001.
 • Filipek Józef, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Kraków 2003.
 • Filipek Józef, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Kraków 1995.
 • Gajewski Wojciech, Charyzmat. Urząd. Hierarchia, Kraków 2010.
 • Jaworski Władysław, Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1924.
 • Kroczek Piotr, Wychowanie. Optyka prawa polskiego i prawa kanonicznego, Kraków 2013.
 • Krukowski Józef, Kuria diecezjalna, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. J. Krukowski, Poznań 2005, s. 344-381.
 • Krukowski Józef, Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa 2011.
 • Krukowski Józef, Teoretyczne i teologiczne podstawy prawa administracyjnego, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 31-46.
 • Malec Dorota, Malec Jerzy, Historia administracji nowożytnej, Kraków 1997.
 • Maritain Jacques, Natural Law, South Bend 2001.
 • Maritain Jacques, Nauka i mądrość, Ząbki 2005.
 • Maurer Hartmut, Ogólne prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2003.
 • Peters Edward, The 1917 Pio-Benedictine Code of Canon Law, San Francisco 2001.
 • Rincón-Pérez Tomás, Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, w: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 480-576.
 • Rynkowski Michał, Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, Wrocław 2013.
 • Sługocki Janusz, Prawo administracyjne, Kraków 2003.
 • Sobański Remigiusz, Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009.
 • Sobański Remigiusz, Teologia prawa kościelnego, Warszawa 2001.
 • Sondel Janusz, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.
 • Stahl Małgorzata, Organy administracji publicznej, organy administrujące, rodzaje organów, w: System prawa administracyjnego, t. VI: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011, s. 61-77.
 • Wahrig Gerhard, Deutsches Wörterbuch, Monachium 2001.
 • Wroceński Józef, Kompetencje administracyjne w Kościele na mocy zwyczajnej władzy własnej i władzy zastępczej, w: Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, s. 143-165.
 • Wszołek Przemysław, O metodach badawczych stosowanych w nauce prawa administracyjnego, Przegląd Prawa Publicznego 7-8 (2011), s. 83-96.
 • Zimmermann Jan, Prawo administracyjne, Kraków 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f486137-9c0c-49bc-965c-8ad73289c929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.