PL EN


2013 | 1(15) | 75-87
Article title

Samogłoskowa baza fonematyczna języka prasłowiańskiego w świetle analizy dystrybucyjnej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Proto-Slavonic stock of vowel phonemes in the light of distribution analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to employ distribution analysis of Proto-Slavonic sounds to falsify current findings on the Proto-Slavonic stock of vowel phonemes. The material for the analysis has been extracted from W. Boryś’s Słownik etymologiczny języka polskiego (‘Etymological dictionary of Polish’). Analyzed was direct bilateral neighbourhood of vowels. To determine the Proto-Slavonic phonological units, a modified methodological proposition of Jerzy Bańczerowski has been used. In light of the analysis, the vowels [i], [y], [ъ], and [ь] – which have until now been treated as separate phonological units – are realizations of two phonemes: /i/ which covers non-back high vowels (→ [i], [y]), and /ъ/ which covers lowered non-back vowels (→ [ъ] and [ь]).
Contributors
References
  • Bańczerowski J., Pogonowski J., Zgółka T., 1982, Wstęp do językoznawstwa, Poznań.
  • Dejna K., 1968, Prasłowiańskie systemy fonologiczne, „Sprawozdania z Czynności i PosiedzeńNaukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 22, 12, s. 1–7.
  • Dejna K., 1993, Dialekty polskie, Wrocław.
  • Koneczna H., 1965, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego, Warszawa.
  • Moszyński L., 2006, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa.
  • A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 2000.
  • W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
  • F. Sławski F. (red.), Słownik prasłowiański, t. 1, Wrocław 1974.
  • Stieber Z., 1962, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.
  • Stieber Z., 2005, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5f53d5a8-17a8-45c7-9187-6211fcf1e65f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.